ผลิตภัณฑ์ เครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะได้รับรางวัลเหรียญทองจาก WQA และการรับรองจากองค์การอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา NSF ผ่านมาตรฐาน 42, 53 และ 401 ว่าเป็นน้ำดื่มคุณภาพอันดับหนึ่ง สามารถกรองขจัดสารคลอรีน กลิ่น เชื้อโรคแบคทีเรีย อนุภาคที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ตลอดจน สารโลหะหนักที่เป็นโทษต่อร่างกาย (เช่น ตะกั่ว ปรอท ฯลฯ) อินทรีย์สารระเหย เป็นน้ำที่ได้ทั้ง มาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และช่วยเสริมสร้างสุขภาพ

เครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะ (iWater MINI) กรองขจัดเชื้อโรค แบคทีเรียที่เป็นพาหะของโรคโดยไม่เหลือซากใด ๆ ตกค้างในน้ำด่ื่ม กรองขจัดสารโลหะหนักได้อย่างมีประสิทธฺิภาพ กรองขจัดสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ที่เป็นเสมือนกับภัยเงียบที่บั่นทอนสุขภาพ น้ำพลังแม่เหล็ก เสริมสร้างหลักสุขอนามัยให้แก่ร่างกาย ไส้กรองที่ออกแบบและผลิตโดยเทคโนโลยีชั้นสูง อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของน้ำดื่ม ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่มีระบบน้ำทิ้ง ประหยัดคุ้มราคา

เครื่องทำน้ำอาบ ขจัดคลอรีนและสารเคมี สุดยอดแห่ง iWater WASH ที่ให้มากกว่าแค่ความสะอาดเหมือนเครื่องทำน้ำอาบทั่วไป ด้วยไส้กรองที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถกรองขจัดคลอรีน และสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ จึงช่วยปกป้องผิวพรรณของเราที่มาจากสาเหตุต่างๆ iWater WASH ได้รับการจดสิทธิบัตรรับรองด้านระบบน้ำพลังแม่เหล็กจากหลายประเทศ

iWater Air สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดี ความลงตัวที่งดงามของ แสง อากาศ และน้ำ ที่พร้อมเนรมิตสภาพแวดล้อมที่สบายและดีต่อสุขภาพ เกราะป้องกันคลื่นกัมมันตรังสี ศัตรูของความเหนื่อล้า เกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่อนคลาย กาย ใจ และจิตวิญญาณ

ภาชนะบรรจุน้ำดื่มที่ดีต้องปลอดสารพิษ และสามารถใช้ซ้ำได้ ซึ่งขวดพลาสติกตามท้องตลาดทั่วไปผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การใช้ซ้ำอาจได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายและอาจเป็นอันตรายได้