ยำขนมจีนเป็นเมนูที่ใครอยากใส่อะไรลงไปก็ได้

โดยมีวัตถุดิบหลักจะเป็นเส้นขนมจีน สำหรับคนที่ไม่ทานปลาร้าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ ส่วนคนที่ทานปลาร้าก็ใส่จัดเต็มไปเลย