อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.ขวดพลาสติกพร้อมฝาปิด 2.เฉาก๊วย 3.น้ำเปล่า 4.น้ำตาลทรายแดง 5.น้ำตาลอ้อย 6.ใบเตย 7.ผ้ากรองกาก *เคล็ดลับความอร่อย ใส่น้ำแข็งหรือนำไปแช่ฟรีซ รับรองอร่อยชื่นใจค่ะ*

 

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติทั้งในดินและน้ำ ทำหน้าที่กำจัดของเสีย ก๊าซและสารพิษต่าง ๆ

 

อุปกรณ์ 1.สตรอว์เบอร์รีแช่แข็ง 2.น้ำตาลทรายขาว 3.เกลือ 4.หม้อ 5.แก้วพลาสติกและฝาปิด 6.น้ำเปล่า *เคล็ดลับความอร่อย ใส่น้ำแข็งหรือนำไปแช่ฟรีซ รับรองอร่อยชื่นใจค่ะ*

 

More Articles ...