คลิปนี้เราจะนำกล่องพัสดุที่เหลือใช้มาตกแต่ง ปรับเปลี่ยนโคมไฟ ทำยังไงและมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ไปดูกันเลย...

อุปกรณ์ 1.กล่องพัสดุเหลือใช้ 2.กาวสองหน้า 3.กรรไกร 4.เชือกตกแต่ง 5.โคมไฟ 6.คัตเตอร์

 

More Articles ...