Passion ปลุกพลังไฟในตัวคุณ ถ้าใครอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ?
ลองถามตัวเราเองว่า เราชอบอะไร อยากทำอะไร (ทำแล้วมีความสุขด้วย) และมีสิ่งที่คุณสนใจต่อเนื่องได้นานพอรึป่าว

คนที่ประสบความสำเร็จ ในธุรกิจ คือคนที่ต้องรู้จักคนจำนวนมาก ถ้าไม่รู้จักคนมากหรือมีเพื่อนมาก ก็คงไม่มีโอกาสทำการให้ประสบความสำเร็จ รายชื่อลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกธุรกิจ ทุกกิจการก็ต้องมีรายชื่อกลุ่มคนที่จะทำการตลาด

 

เพราะเป้าหมายจะช่วยให้คุณมองเห็นในสิ่งที่คุณต้องการ และในขณะเดียวกัน
การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะช่วยตัดสิ่งที่คุณไม่ต้องการออกไปจากสายตา

ทำไมต้องเลือก จาปิน
Why JAPIN?