12 พฤติกรรมที่จะช่วยนำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จ ที่เป็นเหมือนกฎขั้นพื้นฐานที่บุคคลชื่อดังทั่วโลกส่วนใหญ่ยึดถือและปฏิบัติ ลองสำรวจตัวเองกันดู บางทีคุณอาจจะมีลักษณะนิสัยเหล่านี้อยู่แล้วก็ได้

4 ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ  1. ความมุ่งมั่น  2. คุณภาพของ สินค้า/บริการ ต้องดี  3. ใส่ใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตลอดเวลา  4. การบริหารจัดการด้วยความเข้าใจ

การตลาดดึงดูด คือ การตลาดที่นำเสนอข้อมูลเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่ใช่วิธีการแบบซื้อรายชื่อ หรือการกระตุ้นด้วยวิธีที่ไม่เป็นที่ต้องการของคนอื่น

การเป็นผู้นำอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นผู้นำที่ดีเป็นเรื่องยากและท้าทายสำหรับทุกคน เพราะคุณไม่สามารถสั่งให้ทุกคนชอบหรือเห็นด้วยในส่ิงที่ทำ แต่ในฐานะผู้นำ คุณต้องซื้อใจลูกน้องให้ได้ เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จรรยาบรรณ หมายถึงประมวลพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น
เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะ อาจเขียนเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือไม่ก็ได้

คำคม จากคนดัง อีกหนึ่งแรงบันดาลใจ ที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา เป็นตัวอักษร ล้วนเป็นถ้อยคำอันทรงคุณค่า ที่อาจเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆ ท่านและทุกๆ อาชีพ จะซาบซึ้งกินใจแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

การบริหาร 7 อย่าง เพื่อสู่ความสำเร็จ
1. การบริหารความคิด  2. การบริหารจิตใจ  3. การบริหารกาย บุคลิกภาพ  4. การบริหารความรู้ความสามารถ  5. การบริหารทีมงาน  6. การบริหารเวลา  7. การบริหารชีวิต

ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วย ทำให้เราพบพลังในการขับเคลื่อนชีวิต
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประการ ที่จะมาเป็นปัจจัยที่จะทำให้เรามุ่งไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

More Articles ...