ในสถานการณ์ตึงเครียดจากการระบาดของไวรัส COVID-19 นี้อาจจะสร้างความปวดหัวให้กับผู้คนมากมาย บางครั้งทำให้เราเหนื่อย ท้อใจและต้องการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหรือธุรกิจที่เราทำ การชมภาพยนตร์ถือเป็นหนึ่งใน ทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

 

Brian Tracy เคยเล่าว่า กฎอันยิ่งใหญ่สู่ความสำเร็จ คือ การคิดบนกระดาษ โดยที่คุณต้องตัดสินใจให้ชัดเจนแน่วแน่ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต ความชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญ

 

More Articles ...