พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ ได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรพึงตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทางคนอื่น ๆ เพราะหากมีการฝ่าฝืนก็จะมีโทษหนัก ทั้งจำ ทั้งปรับ มากกว่าโทษในกฎหมายฉบับเดิมหลายเท่า

Read more ...

 

โรคอีสุกอีใส เมื่อติดเชื้อแล้วก็จะมีอาการเป็นผื่นแดงและตุ่มใสกระจายไปทั่วทั้งร่างกาย และยังสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านการสัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ป่วย

Read more ...

 

อวัยวะของร่างกายแบ่งออกเป็น 2  ชนิด คือ อวัยวะภายนอก และ อวัยวะภายใน ซึ่งต่างก็มีหน้าที่แตกต่างกันไป และอวัยวะทั้งหมดนั้นล้วนมีความสำคัญไม่แพ้กัน จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งเสียมิได้ ดังนั้นควรดูแลอวัยวะของเราให้ดี เพื่อลดความเสื่อมก่อนเวลาอันควร 

Read more ...

 

ผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นหย่อม จะมีอาการผมร่วงเป็นหย่อม ๆ ลักษณะเป็นวงกลมเท่าเหรียญขนาดใหญ่ โดยหลังจากที่โรคสงบลงแล้วผมและขนที่ร่วงนั้นจะงอกขึ้นมาใหม่ได้เองภายใน 3-4 เดือน แต่ในผู้ป่วยบางรายผมก็อาจไม่งอกขึ้นมาอีกเลยก็เป็นได้  และอาการผมร่วงเป็นหย่อมนี้เมื่อหายแล้วก็อาจกลับมาเป็นได้อีกด้วย

Read more ...

 

มะเร็งเต้านม เป็นโรคที่พบมากในผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่สร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลให้กับผู้หญิงมาก เพราะหากเป็นแล้วและตรวจพบล่าช้า อาจต้องตัดเต้านมออกไป รวมทั้งยังมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่สูงมากด้วย  ดังนั้นผู้หญิงเราจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน และเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านม 

Read more ...

 

ในทุก ๆ ปี มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการตกน้ำหรือจมน้ำเป็นจำนวนมาก โดยบางกรณีมีการเสียชีวิตทั้งตัวผู้ประสบภัย และผู้ที่เข้าไปให้การช่วยเหลือด้วย ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้น คือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่ถูกต้องตามหลัก ตะโกน โยน ยื่น ลาก

Read more ...

 

โควิด-19 ถูกปรับลดระดับลงเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” แล้ว แต่การฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็ยังคงจำเป็น  เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรง  และมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง ก็ยังคงต้องให้ความสำคัญกันต่อไป เพื่อความปลอดภัย

Read more ...

 

ถุงใต้ตาบวมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เป็นได้ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เช่น การนอนหลับไม่เพียงพอ แสงแดด ภูมิแพ้ หรืออาจมีการติดเชื้อที่ดวงตา เป็นต้น  ซึ่งหากมีอาการบวมแล้วไม่หายไป นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคร้ายบางอย่างที่ดวงตาได้

Read more ...

 

ปัญหาสุขภาพในช่องปาก สามารถบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพในร่างกายของเราได้ ดังนั้นการใส่ใจและดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น  เพราะการมีสุขภาพช่องปากที่ดี ไร้กลิ่น เหงือกและฟันแข็งแรง เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรามีสุขภาพที่ดี

Read more ...

More Articles ...