การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งพึงปรารถนาของทุกคน  แต่การมีสุขภาพดีและหุ่นที่เพอร์เฟคเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนายิ่งกว่า  ดังนั้นเราจึงควรหันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพกันให้มากขึ้น  โดยเริ่มต้นดูแลสุขภาพตนเองจากภายใน  ด้วยการรับประทานอาหารหรือผักและผลไม้ที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  เมื่อภายในร่างกายเราได้รับสิ่งที่ดีมีประโยชน์เข้าไปแล้ว  ก็จะส่งผลทำให้ระบบภายในและส่วนต่างๆของร่างกายดีขึ้นตามไปด้วย  สาวๆท่านใดต้องการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการควบคุมน้ำหนัก  เรามีคำแนะนำเกี่ยวกับผักและผลไม้ที่ดีมีประโยชน์ต่อภาระกิจนี้มาฝากกันค่ะ  ซึ่งผักและผลไม้เหล่านี้สามารถหาทานได้ง่ายๆในช่วงหน้าร้อน   มาทำความรู้จักกับสุดยอดผักและผลไม้เหล่านี้กันเถอะค่ะ

Read more ...

 

ฤดูร้อน (Summer) ในประเทศไทยเริ่มประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม  ซึ่งช่วงเวลานี้อากาศจะร้อนอบอ้าวมากๆ  โดยเฉพาะในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายน  ในบางพื้นที่อุณหภูมิอาจสูงขึ้นมากกว่า 40 องศาและมีพายุฤดูร้อน (Summer Storm) ร่วมด้วย  อากาศที่ร้อนมากๆสามารถทำให้เกิดโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรค (Heat Stroke) ได้  กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนให้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดช่วงเวลา 10.00 - 14.00 น.  เนื่องจากแสงแดดในช่วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง  รังสียูวี (UV) จากแสงแดดช่วงเวลา 10.00 - 14.00 น. มีความเข้มข้นสูงมากเป็นพิเศษ  จนสามารถแผดเผาเซลล์ผิวหนังให้เสียหายและผิวอาจถูกทำลายได้ง่ายๆ  ภัยจากแสงแดดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและผิวพรรณมีดังนี้

 

Read more ...

ความสำคัญของน้ำที่มีต่อร่างกาย

“โลก” ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ ส่วนที่เป็นพื้นน้ำ มีมากกว่าส่วนที่เป็นพื้นดิน “น้ำ” จึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในโลกนี้ ต้นไม้ สัตว์และมนุษย์ ล้วนอาศัยน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการดำรงชีวิต พืชและสัตว์ ต้องอาศัยน้ำเพื่อการเจริญเติบโตขยายพันธุ์และการมีชีวิตที่อยู่รอดแต่สำหรับมนุษย์อาศัยน้ำเพื่อการดื่ม การปรุงอาหาร การทำความสะอาดร่างกาย ที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการนำมาใช้สอยเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

ร่างกายมนุษย์ มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% ดังนั้นนจึงมีความจำเป็น และสำคัญต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่โครงสร้างที่เล็กที่สุดของร่างกาย ได้แก่เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบต่างๆ ในร่างกายของเรา ความสำคัญหลักๆ ของน้ำที่มีต่อร่างกายมีดังนี้

อ่านต่อ...

          ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น ในฤดูร้อนจะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวมาก กอปรกับสภาพร่างกายที่อ่อนแอของผู้คนในยุคปัจจุบัน เมื่อเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวน เย็นมากหรือร้อนมากก็จะทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานภายในของร่างกายแล้วแสดงผลออกมาเป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตามมานั่นเอง ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบนี้ ยังเป็นสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดโรคระบาดต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือและป้องกันโรคภัยที่มากับหน้าร้อน เรามาทำความรู้จักกับโรคภัยเหล่านี้กันเถอะค่ะ
Read more ...

"น้ำดี สุขภาพดี" พัฒนาคุณภาพชีวิต ถอดความบรรยายพิเศษ โครงการวิจัย "น้ำดีสุขภาพดี" โดยแพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ กุมารแพทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554

อ่านต่อ...

 

โครงสร้างร่างกายมนุษย์จะมีผิวหนังห่อหุ้มร่ายกายเป็นหนึ่งในสิบระบบของร่างกายที่มีปริมาณพื้นที่มากที่สุด ผิวหนังห่อหุ้มร่างกายอยู่ภายนอกจึงมีโอกาสพบและสัมผัสสิ่งต่างๆ จากภายนอกร่างกายได้ง่ายและรับรู้ถึงความรู้สึกหนาว เย็น ร้อน เปียกชื้น ฯลฯ ของอากาศได้ รับรู้ถึงความสบายหรือไม่สบายจากเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มต่างๆ ได้ รับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากภายนอกต่อร่างกาย เช่น อาการบาดเจ็บ ระบม ช้ำ ปวดแสบปวดร้อน หรือมีไข้ ผิวหนังจะแสดงอาการผิดปกติให้ทราบ จนถึงการเปลี่ยนแปลงผิวสี บวม แดงร้อน การอักเสบ พุพอง ผิวหนังจะเป็นด่านแรกที่จะต้องป้องกันอวัยวะภายในที่ห่อหุ้มอยู่

“ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผิวหนังจึงเป็นอวัยวะสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ เพื่อเราจะได้มีสุขภาพผิวหนังที่แข็งแรงและมีผิวพรรณที่สวยงาม เนียนลื่น ไม่เหี่ยวย่น ไม่แตกลายหรือมีริ้วรอยต่างๆ ก่อนวัยอันควร ความผิดปกติของผิวกายที่มักพบเสมอ พอจะยกตัวอย่างมาประกอบพอสังเขปได้ดังนี้”

Read more ...