โรคลิ้นหัวใจรั่วมักมีสาเหตุจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจมาแต่กำเนิด ส่งผลให้ลิ้นหัวใจเสื่อมไวกว่าคนทั่วไป และที่พบบ่อยในคนไทย คือ ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องบน และห้องล่างด้านซ้าย โรคนี้จะไม่แสดงอาการในวัยเด็ก แต่จะเริ่มแสดงอาการเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

Read more ...

 

“ลานีญา” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากกระแสลมพัดจากด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกมายังด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกตามเดิม แต่กระแสลมจะมีความรุนแรงมากกว่าปกติ จึงทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น

Read more ...

 

ส.ป.ก. เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปซึ่งได้รับการจัดสรรให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับทำเกษตรกรรมได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. นี้จะต้องมีฐานะยากจน

Read more ...

 

หากร่างกายมีภาวะเลือดเป็นกรด อาจเกิดขึ้นได้จากสภาวะหรือโรคต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา และบางครั้งอาจร้ายแรงจนถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เนื่องจากปอดและไตต้องทำงานหนัก เพื่อขับกรดส่วนเกินออกจากร่างกาย

Read more ...

 

การมีสุขภาพที่ดีสามารถมองเห็นได้จากภายนอก ซึ่งจะสังเกตได้จากผิวพรรณที่ดูมีน้ำมีนวล อิ่มเอิบ ผุดผ่อง และกระจ่างใส โดยเฉพาะในผู้หญิงจะเห็นชัดเจนมาก และการมีสุขภาพผิวพรรณที่ดีย่อมมีผลมาจากการมีเลือดและระบบไหลเวียนเลือดที่ดี

Read more ...

 

ความต้องการสารอาหารโปรตีนของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ อายุ เพศ และขนาดของร่างกาย ซึ่งโดยปรกติผู้ใหญ่จะต้องการโปรตีนวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือให้พลังงาน 10 - 15% จากพลังงานที่ได้จากอาหารทั้งหมด 

Read more ...

 

โรคตุ่มน้ำพองเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และเมื่อเป็นแล้วจะได้รับความเจ็บปวดทรมานมาก  เพราะนอกจากจะมีตุ่มพุพองตามร่างกายแล้ว ยังมีตุ่มพุพองเกิดขึ้นภายในช่องปากด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน

Read more ...

 

กระจกตาเป็นเนื้อเยื่อบาง ๆ ใส ๆ และโปร่งแสง ทำให้เกิดการหักเหของแสง และเกิดภาพที่คมชัด โดยกระจกตาจะอยู่หน้าสุดของลูกตา จึงเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรง และเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับคอนแทคเลนส์โดยตรงเช่นกัน การใส่คอนแทคเลนส์ที่ผิดวิธีจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับดวงตาและเกิดการติดเชื้อที่กระจกตาได้

Read more ...

 

เพชรถูกจัดให้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความมั่งคัง หรูหรา เลอค่า สำหรับผู้เป็นเจ้าของ รวมทั้งมักถูกใช้เป็นตัวแทนด้านความรักและความรู้สึกที่พิเศษต่อบุคคลสำคัญอีกด้วย

Read more ...

More Articles ...