เมื่อประมาณปลายปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่และกระจายไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีผู้ติดเชื้อทะลุหนึ่งหมื่นรายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการระบาดที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับการระบาดในระลอกแรก

Read more ...

 

        โรคเก๊าท์เป็นโรคที่พบบ่อยและพบมากขึ้นในชุมชนทั่วไป พบในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิง เนื่องจากผู้ชายมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นสัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิง

Read more ...

 

ท่านทราบหรือไม่ว่า การมีเล็บที่เปราะบาง หักง่าย เล็บสีซีด เล็บเหลือง หรือมีลักษณะเล็บที่ผิดปกติ สามารถบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพของเราได้

Read more ...

 

ดวงตาถือเป็นอวัยวะที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของร่างกาย เพราะในทุก ๆ วันระบบโครงสร้างของดวงตาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้เราสามารถมองเห็นได้อย่างปกติ เมื่ออายุมากขึ้นบวกกับปัจจัยกระตุ้นอื่น ๆ ทำให้ดวงตาเหนื่อยล้าและอาจเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ง่าย ๆ 

Read more ...

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งระบาดหนักมากจนต้องมีการปิดพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดและล็อกดาวน์บริเวณที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งมีการสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดและป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่พื้นที่อื่น

Read more ...

 

เมื่อประมาณปลายปี 2562 โรค COVID-19 ได้เริ่มต้นการระบาดขึ้นที่เมืองอู่ฮั้นซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเปย์ สาธารรัฐประชาชนจีน จากนั้นก็ได้มีการระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย แต่ด้วยระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งของประเทศไทยและการให้ความร่วมมือของประชาชนจึงทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรค COVID-19

Read more ...

 

ในวันที่เศรษฐกิจถดถอยทุกธุรกิจต่างประสบปัญหาและขาดสภาพคล่อง ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในทุกสาขาอาชีพ ทำให้การงานมีปัญหา ค้าขายไม่ดี เงินทองขาดมือ และชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นยุคข้าวยากหมากแพง ซึ่งทำให้ผู้คนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเองมีงาน มีเงิน และมีรายได้ที่เพียงพอสำหรับดูแลตัวเองและครอบครัว

Read more ...

 

ในทุก ๆ ปี ฝุ่น PM 2.5 มักจะมาเยือนเราในช่วงฤดูหนาวเพราะมีสภาพอากาศปิด และด้วยสภาพอากาศที่เย็นและแห้งจึงเหมาะแก่การแพร่กระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นต้น

Read more ...

 

มีคำกล่าวที่ว่า “เงิน” ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่เงินสามารถซื้อได้เกือบทุกอย่างในชีวิต และถ้าหากไม่มีเงินแล้วชีวิตเราก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากกลำบากยิ่ง

Read more ...

More Articles ...