“ทุกคนต้องมีฝัน เรามาร่วมสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างทางฝัน จับมือไปด้วยกัน“
เพลงมาร์ชจาปิน