โรคตุ่มน้ำพองเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และเมื่อเป็นแล้วจะได้รับความเจ็บปวดทรมานมาก  เพราะนอกจากจะมีตุ่มพุพองตามร่างกายแล้ว ยังมีตุ่มพุพองเกิดขึ้นภายในช่องปากด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน

Read more ...

 

กระจกตาเป็นเนื้อเยื่อบาง ๆ ใส ๆ และโปร่งแสง ทำให้เกิดการหักเหของแสง และเกิดภาพที่คมชัด โดยกระจกตาจะอยู่หน้าสุดของลูกตา จึงเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรง และเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับคอนแทคเลนส์โดยตรงเช่นกัน การใส่คอนแทคเลนส์ที่ผิดวิธีจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับดวงตาและเกิดการติดเชื้อที่กระจกตาได้

Read more ...

 

เพชรถูกจัดให้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความมั่งคัง หรูหรา เลอค่า สำหรับผู้เป็นเจ้าของ รวมทั้งมักถูกใช้เป็นตัวแทนด้านความรักและความรู้สึกที่พิเศษต่อบุคคลสำคัญอีกด้วย

Read more ...

 

“ลานีญา” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากกระแสลมพัดจากด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกมายังด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกตามเดิม แต่กระแสลมจะมีความรุนแรงมากกว่าปกติ จึงทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น

Read more ...

 

ส.ป.ก. เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปซึ่งได้รับการจัดสรรให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับทำเกษตรกรรมได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. นี้จะต้องมีฐานะยากจน

Read more ...

 

ฝรั่ง (Guava) จัดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถหารับประทานได้ตลอดทั้งปี และมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยสายพันธุ์ในบ้านเราที่นิยมนำมารับประทานสด ๆ ได้แก่ ฝรั่งกิมจู ฝรั่งเวียดนาม ฝรั่งแป้นสีทอง ฝรั่งไร้เมล็ด ฝรั่งกลมสาลี่ เป็นต้น

Read more ...

 

การมีสุขภาพที่ดีสามารถมองเห็นได้จากภายนอก ซึ่งจะสังเกตได้จากผิวพรรณที่ดูมีน้ำมีนวล อิ่มเอิบ ผุดผ่อง และกระจ่างใส โดยเฉพาะในผู้หญิงจะเห็นชัดเจนมาก และการมีสุขภาพผิวพรรณที่ดีย่อมมีผลมาจากการมีเลือดและระบบไหลเวียนเลือดที่ดี

Read more ...

 

ความต้องการสารอาหารโปรตีนของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ อายุ เพศ และขนาดของร่างกาย ซึ่งโดยปรกติผู้ใหญ่จะต้องการโปรตีนวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือให้พลังงาน 10 - 15% จากพลังงานที่ได้จากอาหารทั้งหมด 

Read more ...

 

ในบทความที่แล้วเราได้พูดถึงเงินกู้นอกระบบกันไปแล้ว และเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับเงินกู้แบบรอบด้าน ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึง “เงินกู้ในระบบ” ซึ่งเป็นเงินกู้ที่มีระบบและการดำเนินงานอย่างถูกต้องและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

Read more ...

More Articles ...