ประมวลภาพกิจกรรม "คลินิกสุขภาพดี แฮปปี้พลัส"

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ศูนย์สาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง ได้มีการออกหน่วยตรวจสุุขภาพ ที่ ห้องโอเวอร์สกาย

โดยมีผู้สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี เพื่อคัดกรอง เบื้องต้น 

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ ยังได้มีการให้ความรู้ และ แนะนำ ข้อมูล เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับผู้รับการตรวจอีกด้วย