แผนการจ่ายผลตอบแทน

นักธุรกิจจาปินมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลงานที่เกิดจากความตั้งใจและความมุมานะ
ด้วยแผนธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า โดยมีการจ่ายผลตอบแทนสูงสุดถึง 70% ตามแผนธุรกิจ

คอมมิชชั่นจากยอดขายส่วนตัวและส่วนต่างของสายงาน 45%

โบนัสผู้บริหาร 20%

โบนัสปลายปี 5%

รางวัลพิเศษสำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับ AG, SV และ SS ปีละ 1 ครั้ง เพื่อตอบแทนผู้บริหารที่ทำงานอย่างแข็งขันในการสนับสนุนและส่งเสริมทีมงานให้เติบโตและมั่นคง

1. โบนัส 1% จากยอดขายรวมทั้งปีของทั้งสายงานตนเอง สำหรับผู้บริหาร ระดับ SS

2. โบนัส 2% จากยอดขายรวมทั้งปีของทั้งบริษัท สำหรับผู้บริหาร ระดับ SV และ SS

3. โบนัส 2% จากยอดขายรวมทั้งปีของทั้งบริษัท สำหรับผู้บริหาร ระดับ AG, SV และ SS

แผนการตลาดจาปิน