ชื่อบัญชี : บริษัท กอปปี้ อิดิท เพสท์ จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคาร หมายเลข สาขา
กรุงเทพ 130-7-52445-2 บางนา กรุงเทพฯ
กสิกรไทย 152-8-54933-7 เซ็นทรัล กรุงเทพฯ