บริษัท จาปิน (กรุงเทพ) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยผู้เริ่มก่อตั้ง คือ คุณดิเรก ธนพงศ์ไพศาล ด้วยตระหนักดีว่า คุณภาพของน้ำที่ดี หรือ ไม่ดีนั้น ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของคนเรา อย่างมาก ตลอดเวลาที่ศึกษา และเก็บรวบรวม ข้อมูลงานวิจัย เกี่ยวกับน้ำ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งงานวิจัย เกี่ยวกับน้ำดื่ม และวิถีชีวิตในหมู่บ้านอายุยืน แต่ละแห่งทั่วโลก ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

ในศตวรรษที่ 21 นี้ รูปแบบของการดำเนินชีวิตมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพ จาปินได้เริ่มต้นจากการเสริมสร้างความสุขอันเกิดจากการมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สู่การมีสุขภาพจิดที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อครอบครัว โดยการนำผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภคทุกครัวเรือน และในฐานะผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในด้านผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท

หลายปีมานี้ บริษัท จาปิน ไม่เป็นเพียงแค่เป็นผู้นำในวงการสุขภาพและเทคโนโลยี ต่อต้าน ความชรา (Anti-Aging) แต่ยังได้เผยแพร่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก และแบ่งปันความรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งยังมีส่วนร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย “เผยแพร่สุขผลานามัย สรรสร้างความบริบูรณ์ผาสุก” ที่ตั้งไว้

ถึงวันนี้ จาปิน จึงเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านไบโอเทคโนโลยีอีกด้วย เป็นความสำเร็จที่สามารถขยายขอบเขตการตอบสนองความต้องการ ได้มากขึ้น และนี่ก็คือ การดำเนินงานตาม ปณิธาณ 6 สุขภาพ เพื่อความ เข้มแข็งของร่างกาย ใจและ จิตวิญญาณ ซึ่งจาปิน จะมุ่งมั่น และ ก้าวต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง