"น้ำดี สุขภาพดี" พัฒนาคุณภาพชีวิต ถอดความบรรยายพิเศษ โครงการวิจัย "น้ำดีสุขภาพดี" โดยแพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ กุมารแพทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554

อ่านต่อ...