ยินดีต้อนรับสู่การเป็นนักธุรกิจจาปิน

ขอต้อนรับทุกท่านที่ตัดสินใจเป็นหนึ่งใน ครอบครัวจาปิน โอกาสแห่งการเริ่มต้นธุรกิจ ที่นำพาท่านสู่ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และในขณะเดียวกันท่านและครอบครัวยังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ชะลอความชรา ก่อนวัย ทำให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี

1. ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ที่จาปินจำหน่ายล้วนผ่านการรับรอง และได้รับ การยอมรับว่า สะอาด ปลอดภัย ดีกับสุขภาพ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกทุกคน นับไม่ถ้วน ทั้งต่อตนเองและครอบครัว เพราะ จาปินเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายจึงได้รับความเชี่อมั่นและอยู่ในหัวใจของผู้บริโภคเสมอมา

2. โอกาสทางธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาล

จุดมุ่งหมายหลักของจาปินก็เพื่อ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับมนุษยชาติ ด้วยนวัตกรรมชะลอความเสื่อมของร่างกายด้วยไบโอเทคโนโลยี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จาปินยังได้ส่งแผนการตลาดอย่างเป็นธรรม ให้ผู้ร่วมธุรกิจทุกคนมีรายได้อย่างไร้ขอบเขต ขอเพียง ทุกคนขยัน มุ่งมั่น มีความตั้งใจจริง ก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจจาปินได้

3. ระบบสื่อสารแห่งยุคโลกาภิวัตน์

ภายใต้การพัฒนาอย่างไม่ หยุดยั้ง จาปินสามารถทำธุรกิจได้ทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์  ขยายธรุกิจได้ทั่วโลก ไม่ว่าสมาชิกจาปินจะอยู่ที่ไหนของ มุมโลก ก็สามารถทำธุรกิจผ่านระบบของเราได้ ท่านสามารถ แนะนำธุรกิจและสุขภาพที่ดีเหล่านี้เผยแพร่ให้กับทุกคน ทุกหน ทุกแห่งได้ การเข้าร่วมธุรกิจกับเรานั้น สามารถกล่าวได้ว่า เป็นโอกาสทองที่ไม่ ควรพลาด จงเชื่อมั่นว่าเราทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกัน สรรสร้างธุรกิจจาปิน ให้สวยงาม และเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นไปอีก

4. ศาสตร์แห่งการยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ค่านิยมและจิตสำนึกของมนุษย์ เราสูงขึ้น ความต้องการในส่วนของคุณภาพชีวิต ก็มี การเปลี่ยนไปเช่นกัน บริษัทจาปิน นอกจากจะเป็นผู้ ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดฝึก อบรมจิตวิทยาเพื่อพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเอง ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้คน ในยุคปัจจุบัน หลักสูตรนี้จัดให้กับสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจทุกท่าน โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้าน จิตวิทยา ช่วยนำให้สมาชิกพบชีวิตใหม่ของตนอีกครั้ง และยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารองค์กรให้เติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

5. ตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคม

ครอบครัวจาปินเข้าใจและเล็งเห็นถึงการทำธุรกิจยุคใหม่ จะต้อง มีการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น จาปิน จึงให้ความสำคัญและการสนับสนุนต่อกิจกรรมสังคม สงเคราะห์ต่างๆอย่างเต็มที่ ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ ทรงคุณค่า และโดดเด่นเป็นพิเศษในระบบเครือข่าย ของชาวจาปิน สิ่งที่จาปินมุ่งมั่น ไม่ใช่ผลประโยชน์ ส่วนตัว แต่ด้วยจิตใจที่พร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน ขอเพียงให้สังคมทุกวันนี้ ดีงามขึ้น เปี่ยมไปด้วยความสุข สมหวัง และเจริญก้าวหน้า

6. รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำทั่วโลกค่อยๆถูกทำลาย ป่าไม้ปริมาณลดลงเรื่อยๆ อากาศเริ่มเป็นมลพิษในทุกพื้นที่ ผืนดินเริ่มเพาะปลูกได้ลำบากยากขึ้น รวมทั้งมลพิษจากคลื่นประดิษฐ์ที่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้โลกป่วย และทุกชีวิตบนโลกก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่ลง ทรมานกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง ผลิตภัณฑ์จาปินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ที่ร่วมเผยแพร่ธุรกิจออกไป ทั่วทุกเขต ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ และทั่วโลก ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้โลกศิวิไลซ์ และทุกชีวิตสามารถอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปได้อย่างมีความสุขสืบไป

 

สิทธิประโยชน์ สำหรับนักธุรกิจจาปิน

  1. ซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิก พร้อมรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายมากมายที่บริษัทจัดขึ้นตลอดปี
  2. สามารถขายสินค้าและให้การสปอนเซอร์ได้
  3. ได้รับผลตอบแทน และโบนัส สุงสุด 70% (เงือนไขเป็นไปตามแผนธุรกิจของจาปิน)
  4. ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นการแข่งขันสำหรับนักธุรกิจ
  5. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมคอร์สอบรมสัมมนาที่บริษัทจัดขึ้น
  6. ได้รับข่าวสารและโปรโมชั่น ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง