ภาวะเลือดเป็นกรด

 

ปกติกระแสเลือดในร่างกายมีการควบคุมภาวะกรดและด่างอยู่ในระดับสมดุล โดยมีไตเป็นอวัยวะหลักในการควบคุมความเป็นกรดและด่างในกระแสเลือดให้สมดุล มีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 7.0-7.4 มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อน ๆ เพื่อคงสภาพร่างกายให้แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ในภาวะที่เลือดเป็นกรด ค่า pH จะต่ำกว่า 7 ซึ่งอาจจะต่ำมากหรือต่ำน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของความผิดปกตินั้น ๆ 

โดยสาเหตุหลักที่พบได้บ่อย คือ ร่างกายขาดออกซิเจนในกระแสเลือด มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง จึงเป็นเหตุทำให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายและก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และที่พบบ่อยในเวลานี้ คือ การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีการวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด หากติดเชื้อรุนแรง ปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดต่ำก่วา 94 จะมีปัญหากับระบบทางเดินหายใจ 

นอกจากนี้ ภาวะเลือดเป็นกรดอาจมีสาเหตุอื่น เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจาง ไทรอยด์เป็นพิษ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับ โรคมะเร็ง เป็นต้น รวมถึงการรับสารพิษผ่านระบบทางเดินหายใจ เช่น ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันจากการเผาไหม้ ควันจากบุหรี่ เป็นต้น ล้วนมีโอกาสก่อให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดได้ 

อาการ

มักจะมึนงง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยง่าย ทานอาหารไม่ปกติด หลับยาก น้ำหนักตัวลด ซูบผอม และเจ็บไข้ได้ป่วยจากภาวะการติดเชื้อได้ง่าย 

การรักษา

พบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง 

การป้องกัน

ดูแลสุขภาพร่างกายให้ห่างไกลจากอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ ดื่มน้ำให้เพียงพอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายที่เหมาะสม และพักผ่อนให้เพียงพอ 

นอกจากนี้ การใช้เครื่องไอวอเตอร์แอร์ (iWater Air) สามารถช่วยปรับบรรยากาศให้สะอาดและดีต่อสภาพแวดล้อม  รวมถึงการดื่มน้ำไอวอเตอร์ (iWater) เป็นประจำ มีส่วนช่วยป้องกันและแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องปรับบรรยากาศไอวอเตอร์แอร์และน้ำดื่มไอวอเตอร์ช่วยปรับสมดุลของภาวะกรดและด่างในร่างกาย จึงช่วยป้องกันภาวะเลือดเป็นกรด มีผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ 

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ ๆ ได้ที่ https://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii