อัปเดตการทำพาสปอร์ต PASPORT

นับเป็นเวลามากกว่า 2 ปีแล้วที่การเดินทางของผู้คนทั่วโลกต้องหยุดชะงักลงเพราะโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปิดประเทศ จึงไม่สามารถเดินทางได้สะดวกอย่างที่เคยเป็นมาก่อน  ต่อมาเมื่อสถานการณ์ค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับและมีการเปิดประเทศแล้ว จึงทำให้สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้มากขึ้น  ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันที่เคร่งครัดของแต่ละประเทศ และในการเดินทางไปต่างประเทศนั้น เอกสารสำคัญที่สุดที่นักเดินทางทุกคนต้องมีนั่นคือ “พาสปอร์ต” (Passport) หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งพาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนด้วย และหลายท่านพาสปอร์ตอาจจะหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้ว หรือบางท่านอาจจะกำลังคิดที่จะไปทำพาสปอร์ตเล่มแรกอยู่  ในบทความนี้จาปินมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียม ขั้นตอนการทําพาสปอร์ต (ล่าสุด) และแหล่งข้อมูลสถานที่ทำพาสปอร์ต มาบอกให้ทุกคนทราบ ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรรู้ ดังนี้ 

ผู้ที่จะทำพาสปอร์ต ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

ผู้ที่จะทำพาสปอร์ต ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย 

ทั้งนี้ ต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดิมมาด้วย (กรณีหมดอายุ) แต่หากพาสปอร์ตเล่มเดิมสูญหาย จะต้องนำใบแจ้งความมาแสดง 

ขั้นตอนการยื่นขอทำพาสปอร์ต

 • รับบัตรคิว
 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องใช้แสดง
 • วัดส่วนสูง
 • เก็บลายนิ้วมือ
 • ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
 • ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมแจ้งว่าต้องการรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตนเอง (รอ 1-2 วันทำการ) หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (5-7 วันทำการ) 

การจองคิวทําพาสปอร์ตออนไลน์ / ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

ในปัจจุบัน กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนขอทำพาสปอร์ตล่วงหน้าแบบออนไลน์ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปรับคิว ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ทำให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://www.qpassport.in.th และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ 

อัตราค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง)

ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศค่าธรรมเนียมใหม่ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป หรือการทำพาสปอร์ต โดยให้มีราคาดังต่อไปนี้ (นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป) 

สำหรับอายุพาสปอร์ตไม่เกิน 5 ปี

  - เล่มปกติ 1,000 บาท

  - เล่มด่วน 3,000 บาท

สำหรับอายุพาสปอร์ตไม่เกิน 10 ปี

  - เล่มปกติ 1,500 บาท

  - เล่มด่วน 3,500 บาท 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำพาสปอร์ต หรือสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือเว็บไซต์ : https://consular.mfa.go.th 

ผู้เขียนเองก็เพิ่งได้ไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่มา โดยทำการลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าแบบออนไลน์ และเดินทางไปทำพาสปอร์ตตามวันเวลาในคิวนัดหมาย ซึ่งใช้เวลาไม่นาน (ประมาณ 20 นาที) เพราะเราได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบจองคิวเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ขั้นตอนทุกอย่าง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และได้รับเล่มพาสปอร์ตโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน (ทำการ) ซึ่งถือว่ารวดเร็วมากค่ะ 

สนับสนุนข้อมูลความรู้โดยเครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะรุ่นไอวอเตอร์ (iWater) และไอมินิ (iMini) ที่ให้คุณได้มากกว่าคำว่าน้ำดื่มที่สะอาด เพราะน้ำดื่มไอวอเตอร์เป็นน้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย คงไว้ซึ่งแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบจากองค์กรอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (NSF) อย่าลืม!! ดื่มน้ำสะอาดให้ได้ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) จะช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ ๆ ได้ที่ https://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii

เรียบเรียงโดย : bibomom

ที่มา

ไทยรัฐออนไลน์

กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ