การใส่ใจดูแลสภาพจิตใจผู้สูงอายุด้วย IWATER AIR และน้ำดื่ม IWATER

 

เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีความสำคัญที่ต้องศึกษาหาความรู้ และตัวช่วยเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสังคมด้วยความแข็งแรง สุขภาพดี สามารถช่วยเหลือตัวเอง เพื่อลดภาระของสังคมและผู้ใกล้ชิดในครอบครัวด้วย 

ผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มที่มีสุขภาพดี แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกเรื่อง เดินทางไปที่ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง มีชีวิตปกติโดยไม่ต้องรบกวนผู้ช่วยเหลือ หรือสมาชิกในครอบครัว
 2. กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือบางส่วน ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจกรรม หรือกิจวัตรประจำวันได้ (Activity of Daily Living) แต่ในกิจกรรมบางอย่างต้องอาศัยบุคคลอื่นช่วยเหลือ เช่น การขึ้น-ลงบันได การแต่งตัวเพื่อไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ การเดินทาง การเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกาย เป็นต้น
 3. กลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่เราเรียกว่า “ผู้ป่วยติดเตียง” มีสูงอายุในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักมีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บร่วมด้วย ความชราและโรคภัยทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องมีผู้ช่วยเหลือช่วยทำกิจกรรมทุกเรื่อง ตั้งแต่การดูแลกิจวัตรประจำวัน การแปรงฟัน การอาบน้ำ การทำความสะอาดในเรื่องขับถ่าย การป้อนน้ำ-อาหาร การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย การพลิกตัวเปลี่ยนอิริยาบท เป็นต้น 

ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ควบคู่กับการป้องกันความเสื่อมของร่างกาย การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรง และให้อยู่ในสภาวะที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ป้องกันภาวะการเกิดโรคแทรกซ้อนของร่างกายและภาวะความเสื่อม ก่อให้ขีดความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองลดลงด้วย 

การป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรง และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวัยอายุ มีปัจจัยดังนี้ :-

 1. อากาศ มีผลต่อความแข็งแรงและการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
 2. น้ำดื่ม ร่างกายมีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกเซลล์ เนื้อเยื่อ และระบบต่าง ๆ มีผลต่อการทำงานของทุกส่วนของร่างกาย ส่งเสริมให้สุขภาพดี และชะลอความเสื่อมชราภาพ
 3. อาหาร รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบ 5 หมู่ ตามความเหมาะสมและให้เพียงพอต่อร่างกาย
 4. การออกกำลังกาย ที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ช่วยร่างกายแข็งแรงและชะลอความชราภาพได้
 5. การพักผ่อนและอารมณ์ที่แจ่มใส่ ส่งเสริมให้กายและใจมีสุขภาพที่ดี
 6. การขับถ่าย ไม่ปล่อยให้ท้องผูก ควรขับถ่ายอุจจาระทุกวัน และปัสสาวะได้คล่อง 

จะเห็นได้ว่า อากาศและน้ำ รวมถึงอาหาร เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ร่างกายผู้สูงอายุแข็งแรง และชะลอความชราภาพได้  อุปกรณ์ช่วยให้ผู้สูงอายุแข็งแรงและลดภาระต่อผู้ดูแล มีดังนี้ :- 

 • เครื่องปรับบรรยากาศไอวอเตอร์แอร์ (iWater Air) ช่วยให้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา สะอาด บริสุทธิ์ ลดมลพิษ หรือขจัดอนุมูลอิสระต่าง ๆ เช่น เชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นละออง กลิ่นไม่พึงประสงค์ ควันพิษ ฯลฯ ทำให้ได้อากาศดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
 • น้ำดื่มไอวอเตอร์ (iWater) ด้วยคุณสมบัติเด่นเป็นน้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก คงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำ ปริมาณออกซิเจนสูง สามารถแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ฟื้นคืนความสดใส ชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกายได้ 

เครื่องปรับบรรยากาศไอวอเตอร์แอร์ (iWater Air) และน้ำดื่มไอวอเตอร์ (iWater) เป็นตัวช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริง!!

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ ๆ ได้ที่ http://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii