IWATER AIR – IWATER ประโยชน์ของไอวอเตอร์แอร์และน้ำไอวอเตอร์กับผู้สูงอายุ

 

ผู้สูงอายุทางวิทยาศาสต์การแพทย์ หมายถึง ผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงร่างกายของผู้สูงอายุ ความเสื่อมของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย จึงมีผลให้ประสิทธิภาพการทำงานด้อยลง ร่างกายอ่อนแอลง ความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของร่างกายลดลง การติดเชื้อโรคทางกายง่ายขึ้น ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย และอาการมักรุนแรง จากการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สูงอายุมักติดเชื้อได้ง่ายและอาการรุนแรง ทรุดตัวเร็ว ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดนี้ เป็นผู้สูงอายุค่อนข้างสูง การฉีดวัคซีนจึงเร่งฉีดให้กับผู้สูงอายุก่อน การก่อตัวของโรคภัยไข้เจ็บ มักมีโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ โรคหัวใจ โรคโลหิตจาง โรคแพ้ภูมิตัวเองของร่างกาย เช่น SLE หรือโรคพุ่มพวง โรคสะเก็ดเงิน โรครูมาติชั่ม โรคปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดกระดูก เป็นต้น ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลมากกว่าบุคคลในวัยอื่น 

การใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุพื้นฐาน มีดังนี้

  • อากาศ สะอาด บริสุทธิ์ เป็นประโยชน์ต่อเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
  • อาหารและน้ำดื่ม รับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อร่างกายให้ครบ 5 หมู่ และดื่มน้ำ 6-8 แก้วต่อวัน (1.5-2 ลิตร)
  • การออกกำลังกาย ที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ เสริมให้ร่างกายแข็งแรง
  • อารมณ์และการพักผ่อน การควบคุมอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครียดหรือกังวลกับเรื่องใด ๆ มากเกินไป การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ร่างกายได้ซ่อมแซม แก้ไขและฟื้นฟู ร่วมกับปัจจัย 3 ข้อแรกที่ได้กล่าวไปแล้ว
  • การขับถ่าย ไม่ปล่อยให้ท้องผูก ควรถ่ายอุจจาระทุกวัน 1-2 ครั้ง ไม่อั้นปัสสาวะ เพื่อระบายของเสียออกจากร่างกาย 

หากปฏิบัติ 5 ข้อพื้นฐานนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ร่างจะกายแข็งแรงไม่เสื่อมโทรมเร็ว มีผลให้ “ร่างกายไม่ป่วยง่าย ไม่แก่เร็ว” สุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์ ได้ความสวย ความงาม เป็นของแถมด้วย ชีวิตอยู่เป็นสุขขึ้น

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปมาก มีการค้นคว้าวิจัยสร้างอุปกรณ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง ทั้งในระดับป้องกัน ซ่อมแซม และฟื้นฟูให้ร่างกายแข็งแรง แลชะลอความเสื่อมด้วย 

เครื่องไอวอเตอร์แอร์และเครื่องผลิตน้ำดื่มไอวอเตอร์ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกช่วยเสริมสร้างและส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ผ่อนคลาย ด้วยคุณสมบัติเด่นดังนี้ 

  • เครื่องปรับบรรยากาศไอวอเตอร์แอร์ (iWater Air)

ส่งเสริมให้อากาศและบรรยากาศ สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา สะอาด สดชื่น ปลอดมลภาวะ อากาศเป็นพิษ ฝุ่นละออง เชื้อแบคทีเรีย และกลิ่นต่าง ๆ เช่น ควันพิษ ควันบุหรี่ ท่อไอเสียรถยนต์ การเผาต้นไม้ใบหญ้า ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม กลิ่นไม่พึงปรารถนาจาก ฟาร์มหมู เล้าไก่ เป็นต้น 

สารพิษในอากาศ ก่อให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจ ปอดถูกทำลายได้ง่าย เช่น เชื้อโควิด-19 เป็นต้น ซึ่งมักก่อความเสียหายกับผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตได้ และไอวอเตอร์แอร์สามารถช่วยแก้ปัญหาบรรยากาศภายในบ้านได้ อีกทั้งยังช่วยให้ความผ่อนคลายทางจิตใจได้ด้วย 

  • น้ำดื่มไอวอเตอร์ (iWater)

ช่วยทุกอวัยวะและทุกระบบร่างกายให้แข็งแรง ชะลอความเสื่อม เสริมให้ระบบภูมิต้านทานแข็งแรง การไหลเวียนโลหิตดี ร่างกายจึงไม่ป่วยง่าย และไม่แก่เร็ว โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ประโยชน์มาก นอกจากนี้ น้ำไอวอเตอร์ยังใช้ปรุงอาหารและชงเครื่องดื่มได้ด้วย 

จากข้อมูลข้างต้น ทั้งไอวอเตอร์แอร์และน้ำดื่มไอวอเตอร์ มีส่วนช่วยผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ !!

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ๆได้ที่ http://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii