ประโยชน์ของไอวอเตอร์แอร์ที่มีต่อร่างกาย

 

ร่างกายมนุษย์ต้องการอย่างยิ่งจากสิ่งพื้นฐาน 3 อย่าง คือ :-
1) อากาศ
2) น้ำดื่ม
3) อาหาร 

ในบทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของอากาศที่มีต่ออวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายเป็นหลัก อากาศเป็นตัวหลักที่มีผลต่อเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายให้มีชีวิตและทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดี ไม่เจ็บไข้ หรือเสื่อมชราภาพไป ดังนั้น อากาศเป็นสิ่งจำเป็นของร่างกายในการดำรงชีพอยู่ได้และยืนยาว อากาศเข้าสู่ร่างกายแล้วมีผลต่อเซลล์ -----> เนื้อเยื่อ -----> อวัยวะ -----> ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย -----> ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย และไม่เสื่อมเร็ว (ไม่ชราภาพเร็ว) 

แต่ปัจจุบัน อากาศทั่วไปและสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยมลพิษและมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น PM 2.5 การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาต้นไม้ใบหญ้า ภาวะโลกร้อน ฯลฯ ล้วนเป็นสาเหตุทำให้อากาศมีมลภาวะ หรือมีสารพิษเกิดขึ้น ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เกิดโรคภัยไข้เจ็บและความเสื่อมตัวของร่างกายได้มากขึ้น สรุปง่าย ๆ คือ ป่วยง่ายและแก่เร็ว รวมถึงการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) เชื้อไวรัสโคโรนาที่ระบาดไปทั่วโลก มีผู้ติดเชื้ออย่างมากมาย รักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตสูง ในทุกประเทศทั่วโลกได้พยายามคิดค้นวัคซีนและฉีดเพื่อป้องกันโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ 

หลักการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อากาศ น้ำ และอาหารเป็นปัจจัยหลักที่ต้องติดตาม ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า อากาศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยง่ายและไม่แก่เร็ว ด้วยเหตุนี้ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้คิดค้นเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ที่เสริมสร้างให้โลกหรือสภาพแวดล้อมที่มีอากาศดี สะอาด บริสุทธิ์ ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย 

ด้วยเหตุนี้ ได้มีการคิดค้นเครื่องส่งเสริมหรือปรับสภาพอากาศให้เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ลดมลภาวะหรือต้านสารพิษในอากาศให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี ชะลอความชราภาพของร่างกาย เพื่อคืนหรือคงความอ่อนเยาว์ของร่างกาย ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจอย่างมั่งคงตลอดไป 

อากาศที่ได้ผ่านเครื่องไอวอเตอร์แอร์ จากพลังงานภายในเครื่อง เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นอากาศที่สะอาด บริสุทธิ์ ลดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม เมื่ออากาศผ่านเข้าสู่ร่างกายจะให้ความสดชื่น ปลอดโปร่ง เกิดการผ่อนคลายทั้งกายและใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น การเผาผลาญพลังงานในร่างกายดีขึ้น ย่อมมีผลให้ระบบภูมิต้านทานร่างกายดีขึ้น สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บจากภายนอกร่างกายเข้าสู่ร่างกายได้ยากขึ้น หากเชื้อโรคหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ ระบบภูมิต้านทานร่างกายจะช่วยกำจัดหรือทำลายเชื้อโรคหรือสารพิษเหล่านั้น ก่อนที่จะไปสร้างความเสียหายให้กับร่างกาย ยังผลให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ง่ายและร่างกายไม่เสื่อมเร็ว เป็นการชะลอความชราภาพด้วย 

อากาศที่ผ่านเครื่องไอวอเตอร์แอร์มีหลักการต่อระบบหายใจโดยตรงและระบบประสาท นอกจากนี้ ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายด้วย ระบบหายใจที่แข็งแรงก่อให้อาการโรคทางเดินหายใจฟื้นตัวดีขึ้น เช่น หวัด ภูมิแพ้อากาศ รวมถึงภูมิแพ้ที่เกิดกับผิวหนังด้วย อาการติดเชื้อทางเดินหายใจดีขึ้น ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น หัวใจและหลอดเลือดต่าง ๆ แข็งแรงขึ้น การผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายและใจ ย่อมมีผลต่อระบบประสาท สมอง และประสาทไขสันหลังทำงานดีขึ้น ป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง ป้องกันเส้นเลือดสมองไม่เกิดภาวะตีบ ตัน แตกได้ เส้นเลือดหัวใจไม่เกิดการตีบตัน ลดความเสี่ยงต่อหัวใจโต ระบบกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก เส้นเอ็น ลดภาวะตึงเครียด การปวดเมื่อยต่าง ๆ ลดลง ผิวพรรณเสื่อมช้าลง ผิวหนังเต่งตึง ไม่เหี่ยวย่น และลดการเกิดโรคผิวหนังดัวย การผ่อนคลายจิตใจทำให้หลับพักผ่อนได้ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายทำงานได้ดี 

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ร่วมกับสุคนธบำบัด (Aroma Therapy) โดยใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งกายและใจได้ เช่น กลิ่นโรสแมรี คาโมมายล์ ลาเวนเดอร์ ยูคาลิปตัส เปปเปอร์มินต์ จัสมิน พิมเสน ตะไคร้ ฯลฯ ล้วนมีประโยชน์ต่อกายและใจทั้งสิ้น ไอวอเตอร์แอร์เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีผลดีต่อร่างกายและจิตใจ!!

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ๆได้ที่ http://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii