MINDSET คืออะไร?

จากการติดตามข้อมูลข่าวสารของบ้านเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นและได้ยินการกล่าวถึงคำว่า Mindset (มายด์เซ็ต) อยู่บ่อย ๆ และหลายคนอาจสงสัยว่า Mindset คืออะไร มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับคนเราอย่างไร จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีคำนิยามเพื่ออธิบายคำ ๆ นี้ในภาษาอังกฤษไว้มากมายหลายอย่าง ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และวิชาการ ซึ่งเป็นคำนิยามที่กว้างและแปลเป็นภาษาไทยได้ยากมาก แต่พอจะอธิบายความหมายของคำ ๆ นี้ ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ดังนี้ 

Mindset คือ กระบวนการทางความคิด หรือวิธีคิด ทัศนคติ มุมมอง ความเชื่อ ความชอบหรือนิสัยของแต่ละคน ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตของคน ๆ นั้นจะก้าวต่อไปอย่างไร จะเป็นไปในทิศทางใด ดังนั้น Mindset จึงเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อความเป็นไปของชีวิตของเรานั่นเอง โดยวิธีคิด ทัศนคติ มุมมอง และความเชื่อของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของคน ๆ นั้น 

ตัวตนของเราประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ทำงานควบคู่กัน คือ

 “Mindset” และ “ร่างกาย”

ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนทิศทางของชีวิตเราไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า Mindset มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเรา หากเรามี Mindset ไปในทางลบ ชีวิตก็จะได้รับพลังด้านลบ และหากมี  Mindset ไปในทางบวก ชีวิตก็จะได้รับพลังด้านบวก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นไปในทิศใดนั้น ตัวเราเองจะเป็นผู้รับผลในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต กล่าวคือ Mindset มีผลต่อทั้งกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว ความรัก การงาน ธุรกิจ การใช้ชีวิต และอื่น ๆ เราจะประสบความสำเร็จกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่นั้นล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับ Mindset ของเราทั้งสิ้น 

นักวิชาการด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้กล่าวว่า Mindset ของคนเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มรูปแบบวิธีคิด ดังนี้ 

  • Fixed Mindset คือ แนวคิดและมุมมองของการยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ กรอบเดิม ๆ หรือการไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ และเป็นความเชื่อที่ว่าคนเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ 
  • Growth Mindset คือ แนวคิดและมุมมองของการพัฒนา การอยากเรียนรู้ หรือการปรับตัว และเป็นความเชื่อที่ว่าคนเราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ 

ในความเป็นจริงแล้ว Mindset สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยประสบการณ์ชีวิตจะค่อย ๆ หล่อหลอมวิธีคิดของคน ๆ นั้นให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง 

“เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน”

 เราสามารถพัฒนา Mindset ของเราให้ดีขึ้นได้ในทุก ๆ วัน โดยปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองให้เป็นบวกมากยิ่งขึ้น มองสิ่งที่เกิดขึ้นหลาย ๆ มุมและยอมรับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พยายามหลีกเลี่ยงรับสิ่งที่จะทำให้ Mindset ของเราเป็นไปในด้านลบ แต่จงใช้พลังด้านบวกเพื่อพัฒนาชีวิตให้มีทางออกมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเอง เมื่อตัวเราเปลี่ยน สังคมก็จะเปลี่ยน และจะส่งผลให้โลกใบนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน..!! 

จาปินขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนใช้พลังด้านบวกเพื่อพัฒนาตัวเองให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น และขอร่วมส่งเสริมให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น สนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ เครื่องผลิตน้ำดื่มรุ่นไอวอเตอร์ (iWater)  และเครื่องรุ่นไอมินิ (iMini) ที่ให้คุณได้มากกว่าคำว่าน้ำดื่มที่สะอาด เครื่องผลิตน้ำอาบไอวอเตอร์  วอช (iWater Wash) ที่ให้คุณได้ชำระล้างทำความสะอาดร่างกายแบบหมดจด และเครื่องปรับบรรยากาศไอวอเตอร์แอร์ (iWater Air) ที่ช่วยให้บรรยากาศในบ้านคุณน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวจาปินกับเราสิคะ.!!

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ๆได้ที่ http://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii

เรียบเรียงโดย : bibomom

ขอบคุณข้อมูลจาก
Nuuneoi
Unlockmen
Margetting