การบริหาร 7 อย่าง เพื่อสู่ความสำเร็จ
1. การบริหารความคิด  2. การบริหารจิตใจ  3. การบริหารกาย บุคลิกภาพ  4. การบริหารความรู้ความสามารถ  5. การบริหารทีมงาน  6. การบริหารเวลา  7. การบริหารชีวิต

ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วย ทำให้เราพบพลังในการขับเคลื่อนชีวิต
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประการ ที่จะมาเป็นปัจจัยที่จะทำให้เรามุ่งไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

คนที่ประสบความสำเร็จ ในธุรกิจ คือคนที่ต้องรู้จักคนจำนวนมาก ถ้าไม่รู้จักคนมากหรือมีเพื่อนมาก ก็คงไม่มีโอกาสทำการให้ประสบความสำเร็จ รายชื่อลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกธุรกิจ ทุกกิจการก็ต้องมีรายชื่อกลุ่มคนที่จะทำการตลาด

 

การตลาดดึงดูด คือ การตลาดที่นำเสนอข้อมูลเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่ใช่วิธีการแบบซื้อรายชื่อ หรือการกระตุ้นด้วยวิธีที่ไม่เป็นที่ต้องการของคนอื่น

Passion ปลุกพลังไฟในตัวคุณ ถ้าใครอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ?
ลองถามตัวเราเองว่า เราชอบอะไร อยากทำอะไร (ทำแล้วมีความสุขด้วย) และมีสิ่งที่คุณสนใจต่อเนื่องได้นานพอรึป่าว

ทำไมต้องเลือก จาปิน
Why JAPIN?

จรรยาบรรณ หมายถึงประมวลพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น
เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะ อาจเขียนเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือไม่ก็ได้

เพราะเป้าหมายจะช่วยให้คุณมองเห็นในสิ่งที่คุณต้องการ และในขณะเดียวกัน
การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะช่วยตัดสิ่งที่คุณไม่ต้องการออกไปจากสายตา

Page 4 of 4