12 พฤติกรรมที่จะช่วยนำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จ ที่เป็นเหมือนกฎขั้นพื้นฐานที่บุคคลชื่อดังทั่วโลกส่วนใหญ่ยึดถือและปฏิบัติ ลองสำรวจตัวเองกันดู บางทีคุณอาจจะมีลักษณะนิสัยเหล่านี้อยู่แล้วก็ได้

คำคม จากคนดัง อีกหนึ่งแรงบันดาลใจ ที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา เป็นตัวอักษร ล้วนเป็นถ้อยคำอันทรงคุณค่า ที่อาจเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆ ท่านและทุกๆ อาชีพ จะซาบซึ้งกินใจแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

12 พฤติกรรมที่จะช่วยนำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จ ที่เป็นเหมือนกฎขั้นพื้นฐานที่บุคคลชื่อดังทั่วโลกส่วนใหญ่ยึดถือและปฏิบัติ ลองสำรวจตัวเองกันดู บางทีคุณอาจจะมีลักษณะนิสัยเหล่านี้อยู่แล้วก็ได้

4 ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ  1. ความมุ่งมั่น  2. คุณภาพของ สินค้า/บริการ ต้องดี  3. ใส่ใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตลอดเวลา  4. การบริหารจัดการด้วยความเข้าใจ

หากเราทำการออม อย่างถูกวิธี และเราได้ทำการออม ให้เป็นไปตามแผน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพียงแค่คุณได้ทำการเก็บเงินอย่างรู้ค่าของเงินเพียงเท่านั้นการออม ของคุณก็จะประสบกับความสำเร็จอย่างรวดเร็ว บางครั้งยังถึงเป้าหมายก่อนระยะเวลาที่คุณได้จัดตั้งไว้เสียอีก

การเป็นผู้นำอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นผู้นำที่ดีเป็นเรื่องยากและท้าทายสำหรับทุกคน เพราะคุณไม่สามารถสั่งให้ทุกคนชอบหรือเห็นด้วยในส่ิงที่ทำ แต่ในฐานะผู้นำ คุณต้องซื้อใจลูกน้องให้ได้ เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

More Articles ...

Page 3 of 4