หากเราทำการออม อย่างถูกวิธี และเราได้ทำการออม ให้เป็นไปตามแผน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพียงแค่คุณได้ทำการเก็บเงินอย่างรู้ค่าของเงินเพียงเท่านั้นการออม ของคุณก็จะประสบกับความสำเร็จอย่างรวดเร็ว บางครั้งยังถึงเป้าหมายก่อนระยะเวลาที่คุณได้จัดตั้งไว้เสียอีก

12 พฤติกรรมที่จะช่วยนำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จ ที่เป็นเหมือนกฎขั้นพื้นฐานที่บุคคลชื่อดังทั่วโลกส่วนใหญ่ยึดถือและปฏิบัติ ลองสำรวจตัวเองกันดู บางทีคุณอาจจะมีลักษณะนิสัยเหล่านี้อยู่แล้วก็ได้

12 พฤติกรรมที่จะช่วยนำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จ ที่เป็นเหมือนกฎขั้นพื้นฐานที่บุคคลชื่อดังทั่วโลกส่วนใหญ่ยึดถือและปฏิบัติ ลองสำรวจตัวเองกันดู บางทีคุณอาจจะมีลักษณะนิสัยเหล่านี้อยู่แล้วก็ได้

คนที่ประสบความสำเร็จมักคิดต่าง แถมคิดแล้วลงมือทำแบบกัดไม่ปล่อย แม้จะพลาดก็จะเริ่มใหม่ทันทีไม่มีย่อท้อ ล้มแล้วต้องลุก

More Articles ...

Page 1 of 5