การเป็นผู้นำอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นผู้นำที่ดีเป็นเรื่องยากและท้าทายสำหรับทุกคน เพราะคุณไม่สามารถสั่งให้ทุกคนชอบหรือเห็นด้วยในส่ิงที่ทำ แต่ในฐานะผู้นำ คุณต้องซื้อใจลูกน้องให้ได้ เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การบริหาร 7 อย่าง เพื่อสู่ความสำเร็จ
1. การบริหารความคิด  2. การบริหารจิตใจ  3. การบริหารกาย บุคลิกภาพ  4. การบริหารความรู้ความสามารถ  5. การบริหารทีมงาน  6. การบริหารเวลา  7. การบริหารชีวิต

จรรยาบรรณ หมายถึงประมวลพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น
เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะ อาจเขียนเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือไม่ก็ได้

Passion ปลุกพลังไฟในตัวคุณ ถ้าใครอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ?
ลองถามตัวเราเองว่า เราชอบอะไร อยากทำอะไร (ทำแล้วมีความสุขด้วย) และมีสิ่งที่คุณสนใจต่อเนื่องได้นานพอรึป่าว

การตลาดดึงดูด คือ การตลาดที่นำเสนอข้อมูลเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่ใช่วิธีการแบบซื้อรายชื่อ หรือการกระตุ้นด้วยวิธีที่ไม่เป็นที่ต้องการของคนอื่น

ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วย ทำให้เราพบพลังในการขับเคลื่อนชีวิต
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประการ ที่จะมาเป็นปัจจัยที่จะทำให้เรามุ่งไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

เพราะเป้าหมายจะช่วยให้คุณมองเห็นในสิ่งที่คุณต้องการ และในขณะเดียวกัน
การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะช่วยตัดสิ่งที่คุณไม่ต้องการออกไปจากสายตา

More Articles ...

Page 1 of 3