โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา โดยมียุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะนำโรค มักระบาดในช่วงฤดูฝน

Read more ...

 

เมื่อประมาณปลายสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีข่าวการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับของบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงท่านหนึ่ง ทำให้มีการพูดถึงโรคมะเร็งตับกันอย่างกว้างขวาง

Read more ...

 

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “เงินออม” สำหรับกลุ่มคนวัยทำงานที่มีเงินออมและมีการออมเงินไว้ทุกเดือนอยู่แล้ว ก็คงพอจะนึกออกว่าคืออะไร และทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด แต่สำหรับบางคนที่มีรายได้น้อย รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย หรือมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ กลับมองว่าการออมเงินนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากในทางปฏิบัติ

Read more ...

 

ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 70%  โดยน้ำทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดในกระบวนการเมแทบอลิซึม (Metabolism) ของร่างกาย ซึ่งเซลล์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติหากขาดน้ำ

Read more ...

 

        ระบบหายใจในร่างกายมนุษย์เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เกี่ยวข้องกับการนำออกซิเจนเข้าสู่เซล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกายและนำพาเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย ดังนั้น ระบบนี้เกี่ยวข้องกับอากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา

Read more ...

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งของมวลมนุษยชาติ มนุษย์จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ

Read more ...

 

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างและสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษต่อสุขภาพ จึงทำให้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

Read more ...

 

เจลล้างมือหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก มีทั้งชนิดเจล ของเหลว และสเปรย์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมีส่วนประกอบสำคัญ คือ แอลกอฮอล์ (Alcohol) ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่าง ๆ ได้  รวมทั้งมีสารเคมีอื่น ๆ ผสมอยู่ด้วย

Read more ...

 

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มากับหน้าฝน แต่ในปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนแต่ก็ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ทำให้มีฝนตกหนักเป็นบางช่วง ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ จึงทำให้บางคนเป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่  

Read more ...

More Articles ...