อาหารแต่ละจานที่เรารับประทานเข้าไปนั้น ล้วนแล้วแต่มีทั้งประโยชน์และโทษ  ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส วิธีการปรุง และปริมาณที่บริโภค รวมทั้งสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล  แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดทางเลือกในการบริโภคที่แตกต่างกันออกไป  

Read more ...

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่สามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และยังพบอีกว่ามีอันตรายจาก “ควันบุหรี่มือสอง (Secondhand Smoke : SHS)” ที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง เพิ่มความถี่และความรุนแรงในการเกิดอาการหอบหืด และยังส่งผลทำให้เกิดหอบหืดในเด็ก รวมทั้งภาวะการตายเฉียบพลันในทารกแรกเกิดได้เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่โดยตรง

Read more ...

 

        โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) หรือโรคความจำเสื่อม เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการสมองเสื่อม (Dementio) อาการที่มีความจำเสื่อมนี้ วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ค้นพบมากว่า 100 ปีแล้ว โดยนายแพทย์ชาวเยอรมัน Dr.Alois Alzheimer แพทย์ด้านประสาทวิทยา เป็นผู้ค้นพบโรคนี้ แม้ในปัจจุบันยังมีอะไรอีกมากที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับโรคนี้ รวมถึงการแพทย์ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ ยังคงต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอีกยาวนาน เพื่อหาเหตุผลและความจริงเกี่ยวกับโรคนี้ต่อไป

Read more ...

 

ชาเขียว คือชาที่ได้มาจากต้นชา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Camellia sinensis” เป็นชาที่ได้จากการนำใบชาสดมาผ่านการทำให้แห้งอย่างรวดเร็วด้วยความร้อนที่ไม่สูงเกินไป หรือเรียกว่า “Streaming” แล้วนำมาอบเพื่อยับยั้งเอนไซม์ไม่ให้เกิดการสลายตัว จึงส่งผลทำให้ใบชาที่แห้งยังสดอยู่ และมีสีค่อนข้างเขียว

Read more ...

 

        โรคเบาหวาน ยังคงเป็นโรคฮิตที่คนส่วนใหญ่รู้จักดี เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้กับเด็กแรกเกิด หรือปรากฏอาการในช่วงเป็นเด็กโตและเกิดมากในผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง ในช่วงวัยอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป จากวัยอายุที่มากขึ้น ร่างกายเสื่อมโทรม การดูแลสุขภาพไม่ดีพอ มักปรากฏอาการของโรคเบาหวานได้เสมอ

Read more ...

 

        ช่วงตลอดเวลาตั้งแต่ต้นปี มาจนถึงขณะนี้  ผู้เขียนได้พบผู้ป่วยมาด้วยเรื่องปวดหลัง  สาเหตุจากกระดูกทับเส้นจำนวนมากมาย  มีอาการหลัก คือ ปวดหลัง และ/หรือปวดร้าวลงสะโพก  ปวดร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่ง  หรือทั้ง 2 ข้าง และ/หรือมีอาการชาขาร่วมด้วย  ผู้ป่วยมักต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นระยะยาวนาน  ถึงแม้ได้พบแพทย์เพื่อการรักษาแล้วก็ตาม  มาทำความเข้าใจกับโรคกระดูกทับเส้นกันนะครับ

Read more ...

 

วิธีดูแลสุขภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกาย และการออกกำลังกายที่ดีที่สามารถทำได้ง่ายๆก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิก  ซึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเต้นแอโรบิกซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่ทั่วไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น   ในบทความนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับคำว่า “แอโรบิก” มาฝากกันค่ะ

Read more ...

 

        ร่างกายของสตรีและบุรุษเมื่อมีอายุมาถึงช่วงวัยกลางคน  โดยเฉลี่ยที่อายุ 45 - 50 ปี  เรียกว่าอยู่ช่วงอายุวัยทองทั้ง 2 เพศ  เริ่มปรากฏอาการวัยทอง  โดยเฉพาะในสตรีจะชัดเจนกว่าในบุรุษ

Read more ...

 

หัวใจ คือ อวัยวะที่เป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง  ซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่หัวใจเต้นจะมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายผ่านเส้นเลือดแดง (Arteries) และเส้นเลือดฝอย (Capillary) และในช่วงพักระหว่างจังหวะการบีบตัวแต่ละครั้ง  เลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายจะย้อนกลับสู่หัวใจอีกครั้งโดยผ่านเส้นเลือดดำ (Veins) และเส้นเลือดฝอย  โดยกระบวนการทำงานของหัวใจจะเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น  จะมีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตในขณะที่หัวใจมีการบีบหรือคลายตัว   ซึ่งความดันโลหิตดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการบ่งชี้ถึงปัญหาด้านสุขภาพของคนเราได้

Read more ...