หัวใจ ของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำงานแบบไม่มีวันหยุด ขณะเดียวกันหากหัวใจหยุดเต้น นั่นหมายถึงการสิ้นสุดของชีวิตของเราด้วยเช่นกัน ดังนั้นการดูแลหัวใจให้แข็งแรงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม อย่าปล่อยให้หัวใจของเราอ่อนแอ ควรดูแลและใส่ใจเพื่อป้องกันโรคหัวใจ

Read more ...

 

            มนุษย์จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  เดินสองเท้า  ทำให้โครงสร้างกระดูกสันหลังอยู่ในแนวตั้งตรง  ต้องแบกรับน้ำหนักตัวตลอดเวลาที่อยูในท่ายืน เดิน วิ่ง และบางส่วนในท่านั่ง 

Read more ...

 

อัตราการเต้นของหัวใจ คือ อัตราความเร็วของการบีบตัวของหัวใจเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกาย มีหน่วยในการวัดเป็นครั้ง       ต่อนาที ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำ

Read more ...

 

            โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่ามาจากสาเหตุอะไร  แต่มักเกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในร่างกาย  จนเกิดความผิดปกติของผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก รวมถึงข้อต่างๆได้ 

Read more ...

 

ปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายเป็นหลัก และสำหรับคนที่กำลังอยากลดน้ำหนัก หรือ ควบคุมอาหาร วันนี้จาปินมีคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนสูง ซึ่งเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยมาฝากกันค่ะ

Read more ...

 

            โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน  เป็นโรคฮิตมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว  แต่มาโด่งดังมากเมื่อมีอดีตนักการเมืองแจ้งต่อศาลผู้พิพากษาว่า  มาฟังคำตัดสินของศาลไม่ได้  เนื่องจากมีน้ำในหูไม่เท่ากัน  จึงเป็นที่ฮือฮามากในโลกโซเชียลมีเดียทั่วไป 

Read more ...

 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ประกาศรับรองให้ “ภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือ เบิร์นเอาต์ (Burnout)” เป็นโรคประเภทหนึ่งที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ โดยสาเหตุมักเกิดจากการสั่งสมความเครียดจากการทำงานมาเป็นระยะเวลานานๆ และไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

Read more ...

 

            ร่างกายมนุษย์สิ่งที่ขาดไม่ได้มี 3 สิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย คือ 1) อากาศ 2) น้ำ 3) อาหาร เพื่อให้ร่างกายสามารถยังชีพอยู่ได้  แต่ยังมีข้อปฏิบัติอีก 5 ประการ หรือ “5 อ.” เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง  ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ

Read more ...

 

สมอง (Brain) เป็นอวัยวะที่สำคัญมาก เพราะสมองสามารถควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่เป็นปกติ  รวมถึงสามารถควบคุมพฤติกรรมต่างๆได้ ดังนั้นการดูแลรักษาสมองให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็น

Read more ...