จากคราวที่แล้วได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ “อากาศ” ในเกร็ดความรู้เรื่องอากาศ (ตอนที่ 1) กันไปแล้วบางส่วน ซึ่ง ณ ที่นี้จะกล่าวถึงข้อมูลในส่วนที่เหลือเพิ่มเติม

Read more ...

 

เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝนมักจะมีแมลงตัวเล็ก ๆ หลายชนิดออกมาให้เราได้เห็นกัน บางชนิดอาจจะเป็นแมลงที่มีพิษร้ายและสามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายเราได้ และ “แมลงก้นกระดก” ก็เป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่มีพิษร้าย

Read more ...

 

ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 70%  โดยน้ำทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดในกระบวนการเมแทบอลิซึม (Metabolism) ของร่างกาย ซึ่งเซลล์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติหากขาดน้ำ

Read more ...

 

งูสวัด เป็นโรคติดเชื้อไวรัสทางผิวหนัง หรือปนเปื้อนมากับอาหาร หรือน้ำดื่ม เมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายแล้ว มักจะฝักตัวอยู่ในเส้นประสาทฝอยของกล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง ก่อให้เกิดเส้นประสาทฝอยอักเสบแพร่กระจายไปตามแนวเส้นประสาทของกล้ามเนื้อนั้นและบริเวณใกล้เคียง

Read more ...

 

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีอาการนอนไม่ค่อยหลับ หรือหลง ๆ ลืม ๆ ง่าย ถ้าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจเรา นั่นเป็นสัญญาณว่ากำลังก้าวข้ามไปสู่อีกช่วงวัยหนึ่ง ที่ส่งผลต่อความเสื่อมของสภาพร่างกายที่เราใช้มาอย่างยาวนาน

Read more ...

 

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างและสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษต่อสุขภาพ จึงทำให้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

Read more ...

 

อากาศถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ซึ่งปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไป และอากาศดี หรือไม่ดี เป็นแบบไหน มีแหล่งที่มาอย่างไร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเรามากน้อยแค่ไหน จาปินได้นำข้อมูลเชิงวิชาการเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง

Read more ...

 

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา โดยมียุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะนำโรค มักระบาดในช่วงฤดูฝน

Read more ...

 

เมื่อประมาณปลายสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีข่าวการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับของบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงท่านหนึ่ง ทำให้มีการพูดถึงโรคมะเร็งตับกันอย่างกว้างขวาง

Read more ...

More Articles ...