องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ประกาศรับรองให้ “ภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือ เบิร์นเอาต์ (Burnout)” เป็นโรคประเภทหนึ่งที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ โดยสาเหตุมักเกิดจากการสั่งสมความเครียดจากการทำงานมาเป็นระยะเวลานานๆ และไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

Read more ...

 

            โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน  เป็นโรคฮิตมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว  แต่มาโด่งดังมากเมื่อมีอดีตนักการเมืองแจ้งต่อศาลผู้พิพากษาว่า  มาฟังคำตัดสินของศาลไม่ได้  เนื่องจากมีน้ำในหูไม่เท่ากัน  จึงเป็นที่ฮือฮามากในโลกโซเชียลมีเดียทั่วไป 

Read more ...

 

            ร่างกายมนุษย์สิ่งที่ขาดไม่ได้มี 3 สิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย คือ 1) อากาศ 2) น้ำ 3) อาหาร เพื่อให้ร่างกายสามารถยังชีพอยู่ได้  แต่ยังมีข้อปฏิบัติอีก 5 ประการ หรือ “5 อ.” เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง  ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ

Read more ...

 

สมอง (Brain) เป็นอวัยวะที่สำคัญมาก เพราะสมองสามารถควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่เป็นปกติ  รวมถึงสามารถควบคุมพฤติกรรมต่างๆได้ ดังนั้นการดูแลรักษาสมองให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็น

Read more ...

 

            มีสมาชิก “แฟนพันธุ์แท้” ของ “จาปิน” มาขอความรู้เรื่องมะเร็งตับพร้อมกับ ถาม-ตอบ คำถามและปัญหามะเร็งตับ  รวมถึงน้ำไอวอเตอร์มีส่วนช่วยในเรื่องสุขภาพที่สัมพันธ์กับป้องกัน และฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างไร ประกอบกับทางคลินิคที่ผู้เขียนดูแลผู้ป่วยอยู่  ระยะหลังมักพบผู้ป่วยมะเร็งตับเป็นจำนวนมาก  ทั้งชายและหญิง

Read more ...

 

โรคสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความเสื่อมของความจำ การคิดอ่าน การวางแผน ตัดสินใจ การใช้ภาษา ทักษะในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมหรืออาชีพที่เคยทำได้ตามเดิม และอาจมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

Read more ...

 

พอเข้าหน้าฝน ประเทศไทยมักจะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดเกือบจะทุกภาคของประเทศ เกิดความเสียหายในวงกว้างทั้งทรัพย์สิน  บ้านเรือน  ไร่นา  การเกษตร  การอุตสาหกรรม ฯลฯ  รวมถึงภยันตราย  การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภาวะน้ำท่วม  เป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงประเมินค่าความเสียหายมิได้

Read more ...

 

            ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงโครงสร้างร่างกายและระบบต่างๆทั้ง  10  ระบบของร่างกาย  รวมทั้งได้ให้รายละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ป่วยและแก่ชราภาพ  จากสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระเป็นต้นเหตุ  ในตอนที่จะกล่าวถึงนี้คงต้องคุยกันถึงสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระมาจากไหน  เพื่อจะได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงวิธีการระวังป้องกันมิให้สารพิษเข้าสู่ร่างกาย

Read more ...

 

ด้วยความที่ทารกนั้นมีผิวที่บอบบางและอ่อนแอ คุณพ่อคุณแม่จึงต้องรับมือกับปัญหาภูมิแพ้และผื่นคันของลูกน้อยอยู่บ่อยครั้ง แต่รู้หรือไม่ว่า นอกจากสิ่งสกปรกรอบตัวแล้ว “การสัมผัสตัวเด็ก” ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิด โรคผิวหนังร้ายแรง

Read more ...