เมล็ดเจีย (Chia Seed) หรือเมล็ดเชีย เป็นพืชที่มีอายุมานานกว่า 3,500 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งแต่สมัยอาณาจักรแอชแท็ก และอาณาจักรมายันในทวีปอเมริกา มีความหมายว่า ความแข็งแรง

Read more ...

 

        ปัจจุบันนี้ อาหารการกินและน้ำดื่มมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น ประชาชนมีความรู้ด้านการบริโภคอาหารและน้ำดื่มมากขึ้น แต่ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหานิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือนิ่วในไต ทำให้เกิดอาการปัสสาวะลำบาก และ/หรือปัสสาวะเป็นเลือด

Read more ...

 

NCDs (Non-Communicable diseases) คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรค ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคสู่คนอื่นได้ โดยมักเกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับนิสัยหรือพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม

Read more ...

 

        “ดวงตา” เป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายในการมองเห็นภาพและรับรู้การมองเห็นของนัยน์ตา หากเกิดความผิดปกติ การมองเห็นภาพต่างๆอาจเกิดความผิดพลาดได้ เช่น มองเห็นภาพมัวไม่ชัด มองเห็นภาพซ้อน มองเห็นภาพเป็นหมอกขาวหรือเห็นเป็นด่างขาว และหากเป็นรุนแรงมาก อาจเห็นมืดบอดสนิด มองไม่เห็นภาพใดๆเลย

Read more ...

 

อาหารแต่ละจานที่เรารับประทานเข้าไปนั้น ล้วนแล้วแต่มีทั้งประโยชน์และโทษ  ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส วิธีการปรุง และปริมาณที่บริโภค รวมทั้งสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล  แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดทางเลือกในการบริโภคที่แตกต่างกันออกไป  

Read more ...

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่สามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และยังพบอีกว่ามีอันตรายจาก “ควันบุหรี่มือสอง (Secondhand Smoke : SHS)” ที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง เพิ่มความถี่และความรุนแรงในการเกิดอาการหอบหืด และยังส่งผลทำให้เกิดหอบหืดในเด็ก รวมทั้งภาวะการตายเฉียบพลันในทารกแรกเกิดได้เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่โดยตรง

Read more ...

 

        โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) หรือโรคความจำเสื่อม เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการสมองเสื่อม (Dementio) อาการที่มีความจำเสื่อมนี้ วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ค้นพบมากว่า 100 ปีแล้ว โดยนายแพทย์ชาวเยอรมัน Dr.Alois Alzheimer แพทย์ด้านประสาทวิทยา เป็นผู้ค้นพบโรคนี้ แม้ในปัจจุบันยังมีอะไรอีกมากที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับโรคนี้ รวมถึงการแพทย์ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ ยังคงต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอีกยาวนาน เพื่อหาเหตุผลและความจริงเกี่ยวกับโรคนี้ต่อไป

Read more ...

 

ชาเขียว คือชาที่ได้มาจากต้นชา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Camellia sinensis” เป็นชาที่ได้จากการนำใบชาสดมาผ่านการทำให้แห้งอย่างรวดเร็วด้วยความร้อนที่ไม่สูงเกินไป หรือเรียกว่า “Streaming” แล้วนำมาอบเพื่อยับยั้งเอนไซม์ไม่ให้เกิดการสลายตัว จึงส่งผลทำให้ใบชาที่แห้งยังสดอยู่ และมีสีค่อนข้างเขียว

Read more ...

 

        โรคเบาหวาน ยังคงเป็นโรคฮิตที่คนส่วนใหญ่รู้จักดี เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้กับเด็กแรกเกิด หรือปรากฏอาการในช่วงเป็นเด็กโตและเกิดมากในผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง ในช่วงวัยอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป จากวัยอายุที่มากขึ้น ร่างกายเสื่อมโทรม การดูแลสุขภาพไม่ดีพอ มักปรากฏอาการของโรคเบาหวานได้เสมอ

Read more ...