การตั้งครรภ์ของสตรีเป็นเรื่องสำคัญและต้องใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของว่าที่มารดาและทารกในครรภ์ตลอด 9 เดือน หรือ 36 สัปดาห์ เพื่อให้หลังคลอดแล้วแข็งแรงและปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก

Read more ...

 

เมื่อพูดถึง “ร้อนใน” เชื่อกันว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักหรือไม่เคยเป็น เพราะอาการร้อนในสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย การมีแผลร้อนในเกิดขึ้นในช่องปากจะทำให้รู้สึกเจ็บปวดและทรมานเป็นอย่างมากจนอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันได้

Read more ...

 

หากจะพูดถึงเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ สำหรับผู้มีรายได้น้อย พ่อค้า-แม่ค้า หรือมนุษย์เงินเดือนแล้ว ทุกคนก็หวังที่จะมีรายได้ที่มากขึ้น เพื่อให้มีพอกินพอใช้ในสถานการณ์ที่อยากลำบากในยุคโควิด-19 นี้ แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นผู้มีรายได้น้อย มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย

Read more ...

 

เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนต่างก็อยากให้ตัวเองมีรายได้ที่มากพอเพื่อสนองความต้องการ แต่เนื่องจากความสามารถในการหารายได้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน วิธีคิดและวิธีบริหารจัดการรายได้ที่มีก็แตกต่างกัน

Read more ...

 

ในสังคมทั่วไปมีพฤติกรรมของคนประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง เป็นพฤติกรรมที่เมื่อเราอยู่ใกล้แล้วทำให้รู้สึกเครียดตลอดเวลา และทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุข อึดอัด เบื่อหน่าย รำคาญ หงุดหงิด หรือมีอารมณ์เสียตามมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ

Read more ...

 

ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของเมืองไทย ทำให้เราต้องอาบน้ำกันทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่จะขาดเสียไม่ได้

Read more ...

 

น้ำเป็นองค์ประกอบถึง 2 ใน 3 ของร่างกาย ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก การดื่มน้ำให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่สมดุล  หากร่างกายได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยเกินไปเซลล์ต่าง ๆ จะอ่อนแอลงและผิวพรรณจะไม่สดใส

Read more ...

 

มีพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันจนเกิดเป็นความเคยชินและกลายเป็นนิสัย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยไม่รู้ตัว การรู้เท่าทันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

Read more ...

 

        มดลูกเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญของสตรีในระบบสืบพันธุ์ ทำหน้าที่สัมพันธ์กับรังไข่และเต้านม โครงสร้างของมดลูกมีลักษณะคล้ายลูกชมพู่ ยอดชมพู่ชี้ลง ประกอบไปด้วย ปีกมดลูกซ้ายและขวาเชื่อมต่อกับท่อรังไข่ โพรงมดลูกเป็นส่วนที่ให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิกับเชื้ออสุจิแล้วเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อน และเจริญเติบโตเป็นทารกให้สมบูรณ์ครบ 9 เดือน เพื่อคลอดออกมาเป็นเด็กทารกต่อไป

Read more ...

More Articles ...