รหัสสินค้า : TH288-01
ราคาจำหน่าย : 30,000.-

Energy SPA

ความเครียด พฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบผิดๆ อากาศเป็นพิษและรังสียูวีที่ไม่เคยปราณีใคร ทำให้ผิวของเราต้องเผชิญอยู่กับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภาย นอกตลอดเวลา ส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงผิวผิดปกติ ผิวพรรณหมองคล้ำ โดยที่เครื่องทำน้ำอาบทั่วไปช่วยชำระล้างได้เฉพาะสิ่งสกปรกภายนอก แต่ไม่สามารถขจัดสารพิษในน้ำประปาออกได้และนำไปสู่การทำร้ายผิวที่มีความ รุนแรงเพิ่มขึ้นในที่สุด

Energy SPA

หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวารีบำบัด

ความลี้ลับแห่งน้ำได้มีการเชื่อถือยอมรับ มาช้านานในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติได้มีการใช้น้ำเพื่อการบำบัดมานาน แล้ว ชาวยุโรปเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาลมีความเชื่อว่า น้ำสามารถช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงของมนุษย์ได้ เนื่องจากน้ำมีพลังแห่งการลอยตัวและพลังแห่งความต้านทานอยู่ในตัวระดับน้ำจะ ช่วยกระตุ้นให้ระบบการไหลเวียนของเลือดที่ผิวหนังและร่างกายอย่างเต็มที่และ ช่วยขับของเสียสิ่งสกปรกที่อยู่ในร่างกายออกมาทางเหงื่อ ซึ่งเป็นการช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่ออีกด้วย ขณะเดียวกันน้ำที่กำลังไหลอยู่จะช่วยนวดผิวให้รู้สึกผ่อนคลายไปด้วย ในสภาวะสังคมปัจจุบัน วารีบำบัดมิใช่จำกัดอยู่เพียงแค่เพียงการรักษาอีกต่อไป แต่ยังนำไปใช้เพื่อการผ่อนคลายของร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของผู้มีความเครียดและความกดดันจาการดำรง
ชีวิต