ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้คนต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น จากปกติคนที่ดูแลสุขภาพดีอยู่แล้ว ก็ต้องเพิ่มการดูแลมากขึ้นไปอีก เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส หนึ่งในวิธีดูแลสุขภาพก็คือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่ฦางกาย

Read more ...

 

ในช่วงเวลานี้ การ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่เรียกกันว่าโรคโควิด-19 จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน

Read more ...

 

ช่วงนี้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสโควิด-19 (Covid-19) กำลังระบาดและส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนไปทั่วโลก มีข้อมูลรายงานจากหลายประเทศระบุว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อและมีอาการรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตลงนั้น ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีโรคประจำตัว

Read more ...

 

สภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในโลกที่เราอยู่กันทุกวันนี้ เต็มไปด้วยมลภาวะที่เป็นพิษ การตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย การก่อสร้าง โรงงานอุตสหกรรม การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดเรือนกระจก โลกมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นตามลำดับ ความเสียสมดุลของระบบนิเวศน์วิทยา ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Read more ...

 

เนื่องจากสถานการณ์ของโลก ณ เวลานี้ กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์การระบาดของ “โรคโควิด-19” เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่จะเพิ่มขึ้น หลายประเทศได้ประกาศปิดพรมแดด ปิดน่านฟ้า ปิดน่านน้ำ ปิดกั้นการเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ และประกาศ “เคอร์ฟิว” กำหนดเวลาให้ประชาชนพลเมืองในประเทศห้ามออกนอกบ้านตามเวลาที่กำหนด

Read more ...

 

จากการระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกติดเชื้อและเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก วันนี้จาปินจะพาไปรู้จักขั้นตอนและวิธีรักษาผู้ป่วยโควิต-19 ของโรงพยาบาลในประเทศไทยกันค่ะ

Read more ...

 

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนไปทั่วโลก และทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยได้รณรงค์ให้เว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) และสนับสนุนให้มีการทำงานจากที่บ้าน (WORK FROM HOME)

Read more ...

 

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ รวมทั้งในประเทศไทยก็มีแนวโน้มพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อจากภายนอก นอกจากจะต้องสวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการสัมผัสแหล่งเสี่ยงติดเชื้อโดยตรง

Read more ...

 

ถ้าคุณเริ่มตระหนักได้แล้วว่าการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากแค่ไหน เคล็ดลับ10ข้อนี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีไปนานๆ

Read more ...

 

ในช่วงเวลาที่หลายคนเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็นแบบ Work from Home และในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีความจำเป็นต้องกักตัวเอง 14 วัน ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค

Read more ...