ชาเขียว คือชาที่ได้มาจากต้นชา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Camellia sinensis” เป็นชาที่ได้จากการนำใบชาสดมาผ่านการทำให้แห้งอย่างรวดเร็วด้วยความร้อนที่ไม่สูงเกินไป หรือเรียกว่า “Streaming” แล้วนำมาอบเพื่อยับยั้งเอนไซม์ไม่ให้เกิดการสลายตัว จึงส่งผลทำให้ใบชาที่แห้งยังสดอยู่ และมีสีค่อนข้างเขียว

Read more ...

 

        โรคเบาหวาน ยังคงเป็นโรคฮิตที่คนส่วนใหญ่รู้จักดี เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้กับเด็กแรกเกิด หรือปรากฏอาการในช่วงเป็นเด็กโตและเกิดมากในผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง ในช่วงวัยอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป จากวัยอายุที่มากขึ้น ร่างกายเสื่อมโทรม การดูแลสุขภาพไม่ดีพอ มักปรากฏอาการของโรคเบาหวานได้เสมอ

Read more ...

 

        ช่วงตลอดเวลาตั้งแต่ต้นปี มาจนถึงขณะนี้  ผู้เขียนได้พบผู้ป่วยมาด้วยเรื่องปวดหลัง  สาเหตุจากกระดูกทับเส้นจำนวนมากมาย  มีอาการหลัก คือ ปวดหลัง และ/หรือปวดร้าวลงสะโพก  ปวดร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่ง  หรือทั้ง 2 ข้าง และ/หรือมีอาการชาขาร่วมด้วย  ผู้ป่วยมักต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นระยะยาวนาน  ถึงแม้ได้พบแพทย์เพื่อการรักษาแล้วก็ตาม  มาทำความเข้าใจกับโรคกระดูกทับเส้นกันนะครับ

Read more ...

 

วิธีดูแลสุขภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกาย และการออกกำลังกายที่ดีที่สามารถทำได้ง่ายๆก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิก  ซึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเต้นแอโรบิกซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่ทั่วไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น   ในบทความนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับคำว่า “แอโรบิก” มาฝากกันค่ะ

Read more ...

 

        ร่างกายของสตรีและบุรุษเมื่อมีอายุมาถึงช่วงวัยกลางคน  โดยเฉลี่ยที่อายุ 45 - 50 ปี  เรียกว่าอยู่ช่วงอายุวัยทองทั้ง 2 เพศ  เริ่มปรากฏอาการวัยทอง  โดยเฉพาะในสตรีจะชัดเจนกว่าในบุรุษ

Read more ...

 

หัวใจ คือ อวัยวะที่เป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง  ซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่หัวใจเต้นจะมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายผ่านเส้นเลือดแดง (Arteries) และเส้นเลือดฝอย (Capillary) และในช่วงพักระหว่างจังหวะการบีบตัวแต่ละครั้ง  เลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายจะย้อนกลับสู่หัวใจอีกครั้งโดยผ่านเส้นเลือดดำ (Veins) และเส้นเลือดฝอย  โดยกระบวนการทำงานของหัวใจจะเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น  จะมีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตในขณะที่หัวใจมีการบีบหรือคลายตัว   ซึ่งความดันโลหิตดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการบ่งชี้ถึงปัญหาด้านสุขภาพของคนเราได้

Read more ...

 

            สุภาพสตรีทุกท่านที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์  ตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกจนถึงช่วงวัยหมดประจำเดือน  ย่อมมีอาการปวดประจำเดือนไม่มากก็น้อย  ตั้งแต่ช่วงประจำเดือนใกล้มาจนถึงประจำเดือนผ่านไป  เป็นเรื่องปกติในร่างกายของสุภาพสตรีตามธรรมชาติของการมีประจำเดือน

Read more ...

 

โยคะ (Yoga)  คือ  การฝึกฝนร่างกายและจิตใจด้วยชุดท่าที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความแข็งแรง   และเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายประกอบกับการหายใจ  ทำให้เกิดสมาธิและความผ่อนคลาย  ซึ่งเป็นการฝึกฝนเพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล  โยคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย  และมีการฝึกฝนกันมาอย่างยาวนานนับ 5.000 ปี

Read more ...

 

            จากบทความหลายตอนที่ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของน้ำไอวอเตอร์ที่มีต่อร่างการมนุษย์มากมายแล้ว  ในบทความนี้ขอกล่าวถึงคุณประโยชน์ของน้ำไอวอเตอร์ต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา  ให้ทราบถึงคุณประโยชน์ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read more ...