เจลล้างมือหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก มีทั้งชนิดเจล ของเหลว และสเปรย์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมีส่วนประกอบสำคัญ คือ แอลกอฮอล์ (Alcohol) ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่าง ๆ ได้  รวมทั้งมีสารเคมีอื่น ๆ ผสมอยู่ด้วย

Read more ...

 

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มากับหน้าฝน แต่ในปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนแต่ก็ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ทำให้มีฝนตกหนักเป็นบางช่วง ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ จึงทำให้บางคนเป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่  

Read more ...

 

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาหลายเดือนมานี้ ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไปทั่วโลก ซึ่งทุกประเทศกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย จากปรากฎการณ์ราคาน้ำมันลดต่ำลง เนื่องจากการคมนาคมและขนส่งทั่วโลกต้องหยุดดำเนินการ เพื่อสะกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้ธุรกิจเกือบทุกประเภทต้องหยุดชะงักตามไปด้วย

Read more ...

 

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “เงินออม” สำหรับกลุ่มคนวัยทำงานที่มีเงินออมและมีการออมเงินไว้ทุกเดือนอยู่แล้ว ก็คงพอจะนึกออกว่าคืออะไร และทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด แต่สำหรับบางคนที่มีรายได้น้อย รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย หรือมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ กลับมองว่าการออมเงิน