มีสมาชิก “แฟนพันธุ์แท้” ของ “จาปิน” มาขอความรู้เรื่องมะเร็งตับพร้อมกับ ถาม-ตอบ คำถามและปัญหามะเร็งตับ  รวมถึงน้ำไอวอเตอร์มีส่วนช่วยในเรื่องสุขภาพที่สัมพันธ์กับป้องกัน และฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างไร ประกอบกับทางคลินิคที่ผู้เขียนดูแลผู้ป่วยอยู่  ระยะหลังมักพบผู้ป่วยมะเร็งตับเป็นจำนวนมาก  ทั้งชายและหญิง

Read more ...

 

โรคสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความเสื่อมของความจำ การคิดอ่าน การวางแผน ตัดสินใจ การใช้ภาษา ทักษะในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมหรืออาชีพที่เคยทำได้ตามเดิม และอาจมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

Read more ...

 

พอเข้าหน้าฝน ประเทศไทยมักจะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดเกือบจะทุกภาคของประเทศ เกิดความเสียหายในวงกว้างทั้งทรัพย์สิน  บ้านเรือน  ไร่นา  การเกษตร  การอุตสาหกรรม ฯลฯ  รวมถึงภยันตราย  การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภาวะน้ำท่วม  เป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงประเมินค่าความเสียหายมิได้

Read more ...

 

            ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงโครงสร้างร่างกายและระบบต่างๆทั้ง  10  ระบบของร่างกาย  รวมทั้งได้ให้รายละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ป่วยและแก่ชราภาพ  จากสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระเป็นต้นเหตุ  ในตอนที่จะกล่าวถึงนี้คงต้องคุยกันถึงสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระมาจากไหน  เพื่อจะได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงวิธีการระวังป้องกันมิให้สารพิษเข้าสู่ร่างกาย

Read more ...

 

ด้วยความที่ทารกนั้นมีผิวที่บอบบางและอ่อนแอ คุณพ่อคุณแม่จึงต้องรับมือกับปัญหาภูมิแพ้และผื่นคันของลูกน้อยอยู่บ่อยครั้ง แต่รู้หรือไม่ว่า นอกจากสิ่งสกปรกรอบตัวแล้ว “การสัมผัสตัวเด็ก” ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิด โรคผิวหนังร้ายแรง

Read more ...

 

ความรู้ความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ปัจจุบัน  ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้และทราบว่าสารพิษ (Toxin) หรือสารอนุมูลอิสระ (Free Radical)  คือต้นเหตุทำให้ร่างกายป่วยและแก่ ทรุดโทรมจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

Read more ...

 

โยเกิร์ต จัดเป็นน้ำนมเปรี้ยว (Fermented Milk) ชนิดหนึ่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้ความหมายนมเปรี้ยวว่า เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากน้ำนมจากสัตว์ที่นำมาบริโภคได้ หรือส่วนประกอบของน้ำนมที่ผ่านการทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคแล้ว หมักดัวยจุลินทรีย์ที่ไม่ทำให้เกิดโรคหรืออันตราย ทำให้ค่าความเป็นกรดเพิ่มขึ้น

Read more ...

 

                ตัวเลขผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามปีที่ผ่านมา  โรคนี้มักพบในระดับที่สูงเป็นอันดับต้นๆของผู้ใช้ชีวิตในเมือง  ที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารการกินที่มักจะเน้นบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไขมันนสูง  และรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ลดน้อยลง

Read more ...

 

ถั่วเหลือง เป็นพืชในตระกูลถั่วซึ่งให้โปรตีนในปริมาณที่สูงมาก มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย รวมทั้งมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมาย

Read more ...

 

                ปัญหาท้องผูกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน  และรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานกับอาการท้องผูกมากบ้างน้อยบ้าง  ตามแต่ความรุนแรงของอาการ

Read more ...