ไอวอเตอร์แอร์กับระบบหายใจของร่างกาย

 

        ระบบหายใจในร่างกายมนุษย์เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เกี่ยวข้องกับการนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกายและนำพาเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย ดังนั้น ระบบนี้เกี่ยวข้องกับอากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ในอากาศมักมีสารพิษที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังทำร้ายให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ เช่น ควันพิษต่าง ๆ ฝุ่นละออง สารเคมีที่อยู่ในรูปของไอระเหย คาร์บอนมอนอกไซด์ ไซยาไนด์ รวมทั้งเชื้อโรคสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งเชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น ด้วยสภาพแวดล้อม ชุมชนแออัด มลภาวะที่เป็นพิษ การระบาดของโรคติดต่อ อากาศที่หายใจเข้าไปย่อมมีผลเสียต่อระบบหายใจของร่างกาย และสร้างปัญหาเรื่องสุขภาพได้ ดังเช่น โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก ผู้คนป่วยไข้และล้มตายเป็นจำนวนมาก กระทบต่อการดำรงชีวิต มีผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และวิถีทางการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก 

โรคระบบทางเดินหายใจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้

1) ระบบหายใจส่วนบน ตั้งแต่รูจมูก โพรงจมูก คอหอย ต่อมทอนซิล หลอดลม จนถึงบริเวณใกล้ขั้วปอด 

2) ระบบหายใจส่วนล่าง จากส่วนปลายหลอดลมถึงขั้วปอดและเข้าไปในปอด มีถุงลมในปอดเป็นล้าน ๆ ถุง เพื่อการรับออกซิเจนและขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ มีเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่รับออกซิเจนนำพาไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทุกเนื้อเยื่อ ทุกอวัยวะ ทุกระบบของร่างกาย เกิดการซ่อมแซม ฟื้นฟู เสริมสร้างให้โครงสร้างร่างกายแข็งแรง เมื่อออกซิเจนถูกใช้ไป มีของเสียเกิดขึ้นในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ ปอดทำหน้าที่ขับออกในรูปของการหายใจออก

 

ดังนั้น หายใจเข้าเป็นออกซิเจน เมื่อสภาพแวดล้อมมีมลภาวะหรือเป็นสารพิษ ย่อมมีผลเสียต่อระบบหายใจ ในระยะยาวมีผลเสียต่อเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบอื่น ๆ ของร่างกายด้วย ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและความเสื่อมของร่างกาย 

เครื่องไอวอเตอร์แอร์ (iWater Air) เป็นนวัตกรรมที่ถูกผลิตขึ้นด้วยพลังแสง น้ำ และอากาศ อย่างลงตัว เพื่อให้อากาศรอบ ๆ ตัวเรามีความสะอาดและมีผลดีต่อสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดผลดีโดยตรงต่อ 3 ระบบสำคัญของร่างกาย คือ

1) ระบบหายใจ อวัยวะหลัก คือ ปอด

2) ระบบไหลเวียนโลหิต อวัยวะหลัก คือ หัวใจ

3) ระบบประสาท อวัยวะหลัก คือ สมอง 

ในบทความนี้จะกล่าวถึงระบบหายใจเป็นหลัก รายละเอียดดังนี้ 

  1. ไอวอเตอร์แอร์ มีผลดีต่อระบบหายใจทั้งระบบ ตั้งแต่รูจมูกถึงปอด นำพาเอาอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ และออกซิเจนที่ร่างกายต้องการหล่อเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายให้แข็งแรง :-
  • ระบบภูมิต้านทานแข็งแรง ต้านสารพิษ เชื้อโรค ต้านภาวะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ มิให้เกิดโรคเนื้องอกต่าง ๆ ได้
  • เสริมกระบวนการซ่อมแซม ฟื้นฟู ความผิดปกติของเซลล์ เนื้อเยื่อที่เสียหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความเสื่อมจากวัยอายุที่มากขึ้น การฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บ และการชะลอวัยเกิดผลได้เร็วขึ้น ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ ลดภาวะเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนด้วย 
  1. ไอวอเตอร์แอร์ช่วยป้องกันและฟื้นตัวโรคภัย ซึ่งเรารู้จักดี คือ ไข้หวัด ทั้งไข้หวัดธรรมดา และไข้หวัดใหญ่ โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ รวมถึงโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น ทอนซิลอักเสบ โพรงจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ คอหอยอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ เป็นต้น 

ดังนั้น ไอวอเตอร์แอร์มีผลทำให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราดีขึ้น .!!

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ๆได้ที่ http://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii