บรรยายพิเศษ "ศาสตร์การดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม" วันที่ 21 ก.ย. 2562

Event Review
Typography

ประมวลภาพ การบรรยายพิเศษ "ศาสตร์การดูแลสุภาพ แบบองค์รวม"

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

นายแพทย์โฆษิต ทัศนะเทพกมล ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวารีบำบัด
นำข้อมูลทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพทั่วทั้งระบบด้วยน้ำดื่ม iWater มาเผยแพร่แก่สมาชิก
พร้อมทั้งแนะแนวทางการดูแลสุขภาพที่สามารถดูแลได้อย่างลึกซึ้งถึงระบบเซลล์