โครงสร้างนัยน์ตา กับน้ำไอวอเตอร์ - หมอโฆษิต

โครงสร้างนัยน์ตา กับน้ำไอวอเตอร์

 

        “ดวงตา” เป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายในการมองเห็นภาพและรับรู้การมองเห็นของนัยน์ตา หากเกิดความผิดปกติ การมองเห็นภาพต่างๆอาจเกิดความผิดพลาดได้ เช่น มองเห็นภาพมัวไม่ชัด มองเห็นภาพซ้อน มองเห็นภาพเป็นหมอกขาวหรือเห็นเป็นด่างขาว และหากเป็นรุนแรงมาก อาจเห็นมืดบอดสนิท มองไม่เห็นภาพใดๆเลย

        โดยปกติแล้ว “ดวงตา”  หรือ “ลูกนัยน์ตา” มีโครงสร้างหลักอยู่ 4 โครงสร้าง หากผิดปกติที่โครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่ง มีผลกระทบต่อการมองเห็นภาพได้ทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องใส่ใจและเรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างของ “ดวงตา” จากเบาถึงรุนแรง มีผลต่อการมองเห็นภาพของดวงตาทั้ง 2 ข้างได้ การดูแลและป้องกันการเสียหายจากโรคภัยของดวงตาเอง การเกิดอุบัติเหตุต่อลูกนัยตา รวมถึงการถูกทำร้ายต่อร่างกายที่กระทบกับดวงตา ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของลูกนัยน์ตาทั้ง 2 ข้างได้

 

โครงสร้างของลูกนัยน์ตาจากด้านนอกลึกเข้าไปในลูกนัยน์ตา มีดังนี้ :-

  1. กระจกตาดำ หรือแก้วตาดำ (Cornea) เป็นส่วนของตาดำที่รับภาพเป็นอันดับแรก
  2. เลนส์ตา (Lens) รับภาพและปรับโฟกัสของภาพ เพื่อความชัดเจนของภาพที่มองอยู่
  3. จอประสาทตา (Retina) จอรับภาพการมองเห็นเชิงกว้างของภาพ
  4. เส้นประสาทตา (Optic Nerve) รับภาพรวมทั้งหมดผ่านเส้นประสาทตาไปยังสมองส่วนรับรู้การมองเห็นภาพ เพื่อรับรู้และปรากฎความคมชัดของภาพ 

ความผิดปกติทั้ง 4 โครงสร้างดังกล่าว อาจผิดปกติจากสาเหตุหลัก 4 ประการ

  1. จากโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างของลูกนัยน์ตา เช่น การติดเชื้อ การแพ้ฝุ่น หรือสารแปลกปลอมเข้าลูกนัยน์ตา ทำให้มีอาการตาแดง เยื่อตาอักเสบ คันลูกนัยน์ตา ขี้ตาแฉะและมีมากมาย แสบตาเวลามองดูภาพ รวมถึงอาจมีปวดลูกนัยน์ตาได้
  2. โรคเบาหวานขึ้นตา มีผลกระทบต่อทั้ง 4 โครงสร้างได้ หรือกระทบเพียงโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งได้ เช่น แก้วตาดำเสื่อม ต้อกระจกหรือต้อหิน  จอประสาทตาเสื่อม หรือจอประสาทตาลอกตัวได้ เส้นประสาทตาเสื่อม เป็นต้น
  3. การเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้าบกระทบกระเทือนถึงโครงสร้างตาทั้ง 4 โครงสร้าง เกิดความผิดปกติต่อการมองเห็นภาพได้
  4. ความเสื่อมของโครงสร้างตาทั้ง 4 จากวัยอายุที่มากขึ้น เช่น เห็นภาพพล่ามัวจากเลนส์ตาเสื่อม ต้อกระจก (เลนส์ตาขุ่น) หรือสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง แก้วตาดำเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม เส้นประสาทตาเสื่อม ผลจากวัยอายุที่มากขึ้น ย่อมมีผลต่อการเห็นภาพได้ทั้งสิ้น 

        หากมีอาการผิดปกติของลูกนัยน์ตา ทั้งตาแดง คันตา ขี้ตาเกิดมากขึ้น ปวดลูกนัยน์ตา การมองเห็นภาพผิดปกติไป ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยถึงความผิดปกติ หาสาเหตุ วิธีการรักษาและวิธีการแก้ไข เพื่อให้ผู้สนใจสุขภาพของนัยน์ตาได้ฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติ หรือการใช้แว่น การใช้คอนแทคเลนส์เพื่อช่วยการมองเห็นภาพได้ชัดเจนและสบายตาขึ้น รวมถึงการผ่าตัดในกรณีต่างๆ เช่น เปลี่ยนเลนส์ตา ใส่เลนส์ตาเทียม การผ่าตัดเย็บจอประสาทตาเข้าที่ การเปลี่ยนแก้วตาดำจากผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย เป็นต้น

        ดังนั้นการดูแลป้องกันและรักษาสภาพโครงสร้างตาให้ปกติและแข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญ ควรระวังโรคที่เกิดกับตา ระวังอุบัติเหตุ       การกระทบกระแทกต่อลูกนัยน์ตา การทะนุถนอมการใช้งานของดวงตา เช่น นอนหลับให้ดวงตาได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป ใส่แว่นกันแดดเวลาไปที่ที่มีแดดจ้า สว่างเกินไป หมั่นล้างตาด้วยน้ำสะอาด ดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อลูกนัยน์ตา ซึ่งจะสามารถช่วยโครงสร้างของ “ดวงตา” แข็งแรง ปลอดโรค และเสื่อมช้าลงได้ 

        การดื่มน้ำไอวอเตอร์เป็นประจำวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) รวมถึงหมั่นเอาน้ำไอวอเตอร์มาล้างตา หรือประคบนัยน์ตาเป็นประจำ ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยถนอมโครงสร้างของ “นัยน์ตา” ทั้ง 2 ข้างให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคร้าย และความเสื่อมจากวัยอายุที่มากขึ้นได้

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ๆได้ที่ http://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ทาง
  Mr.Happii แจกยิ้ม