ประมวลภาพกิจกรรม "Healthy Party"  - D.I.Y. ของขวัญวันแม่

ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงฝีมือในการประดิษฐ์ของขวัญแสนน่ารัก ให้คุณแม่

เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรรค์ เพื่อทำผลงานตามจินตนาการของตน ร่วมกับผู้ปกครอง และเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน