ประมวลภาพ การบรรยายพิเศษ "ศาสตร์การดูแลสุภาพ แบบองค์รวม"

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายแพทย์โฆษิต ทัศนะเทพกมล ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวารีบำบัด
ได้นำสาระดีๆ เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ ที่มีต่อสุขภาพ มาเผยแพร่แก่สมาชิก
พร้อมทั้งแนะแนวทางการดูแลสุขภาพที่สามารถดูแลได้อย่างลึกซึ้งถึงระบบเซลล์