ประมวลภาพกิจกรรม "Healthy Party"  - D.I.Y. กระป๋องมหัศจรรย์

ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงฝีมือในการประดิษฐ์กระป๋องใส่ของจากวัสดุเหลือใช้

เด็กๆ ได้ใช้เวลาร่วมกับผู้ปกคอรง และได้ใช้ความคิดสร้างสรรรค์ เพื่อทำผลงานตามจินตนาการของตน