ดาวน์โหลดใบสมัคร

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ระหว่างสมาชิกและนักธุรกิจจาปิน

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

สมาชิกจาปิน

นักธุรกิจจาปิน

หลักเกณฑ์การสมัคร

อายุ

15 ปี ขึ้นไป

18 ปี ขึ้นไป

ค่าสมัคร

500 บาท ตลอดชีพ

500 บาท ต่ออายุทุก 1 ปี

กรณีเคยสมัครเป็นสมาชิกจาปิน หรือนักธุรกิจจาปิน ต้อง ลาออก หรือหมดอายุสมาชิกภาพอย่างน้อย

ลาออก

อย่างน้อย 3 เดือน

หมดอายุ

อย่างน้อย 6 เดือน

สิทธิประโยชน์

ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก

สามารถขายสินค้าและให้การสปอนเซอร์ได้

ได้รับผลตอบแทน และโบนัส ตามแผนธุรกิจของจาปิน

ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก

ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นการแข่งขันสำหรับนักธุรกิจ

ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมคอร์สอบรมสัมมนาที่บริษัทจัดขึ้น

ได้รับข่าวสาร และโปรโมชั่น ของบริษัท

สนใจสมัคร สมาชิก หรือ นักธุรกิจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร